Nieuws

Het aantal leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs dat omwille van een plaatsing in een pleeggezin een…

Lees meer

Het recht op een schooltoeslag of schooltoelage voor pleegkinderen moet gegarandeerd zijn, ook als het kind in de loop van het…

Lees meer

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Katrien Schryvers komen met twee concrete voorstellen om leerrecht voor jongeren in…

Lees meer

Studentenpsycholoog als basisdienstverlening en permanent online hulpverleningsplatform Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en…

Lees meer

Het aantal leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs dat omwille van een plaatsing in een pleeggezin een…

Lees meer

Voor studenten uit het hoger onderwijs wegen de gevolgen van de coronacrisis bijzonder zwaar: online lessen, amper sociaal…

Lees meer

De heropstart van de scholen maakt het thema van luchtkwaliteit in klaslokalen opnieuw actueel, de coronacrisis stelt het belang…

Lees meer

Gezinnen zullen voortaan bij het begin van het schooljaar meteen het juiste bedrag van de ‘selectieve participatietoeslag’ of…

Lees meer

Sinds 1 januari kunnen werknemers in de privésector en contractuele personeelsleden van de openbare sector pleegouderverlof…

Lees meer

Studenten die ziek zijn of een beperking hebben waardoor ze geen voltijds studieprogramma kunnen volgen, lopen daardoor de kans…

Lees meer