Nieuws

Cd&v wil de stad of gemeente op de hoogte brengen van wie zich registreert als mantelzorger. “Steden en gemeenten zetten, net…

Lees meer

Als het van Vlaams parlementsleden Maaike De Rudder en Katrien Schryvers afhangt, mag de sigaret volledig uit het straatbeeld…

Lees meer

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Katrien Schryvers komen met twee concrete voorstellen om leerrecht voor jongeren in…

Lees meer

Naar aanleiding van recente wantoestanden in een cohousingproject voor ouderen in Geraardsbergen komen de Vlaamse…

Lees meer

Wanneer basisbereikbaarheid ingevoerd wordt, moet iedereen bediend worden, dus ook mensen met een beperking en leerlingen in het…

Lees meer

Tussen half oktober en half december 2021 telde Sensoa al 144 deelnemers aan vormingen over hoe te reageren als men getuige is…

Lees meer

Het plaatsen van een tijdelijke mobiele zorgwoning kan dan toch ook op plaatsen waar verkavelingsvoorschriften strengere normen…

Lees meer

Vorige week werden in Geraardsbergen 17 bewoners geëvacueerd uit een voormalige groep van assistentiewoningen. Omwille van…

Lees meer

Vlaamse tieners dreigen de dupe te worden van het getreuzel over de boosterprik voor 12 tot 17-jarigen. Daarom vinden Vlaams…

Lees meer

Nu duidelijk is dat Corona niet dadelijk uit ons leven zal verdwijnen, wordt er vanuit verschillende kanten voor gepleit om een…

Lees meer

Ja, vooruit willen in het leven is belangrijk. Wat daarbij te vaak vergeten wordt, is dat niet voor iedereen willen genoeg is.

Lees meer

De diensten voor gezinszorg hebben in 2020, ondanks corona, meer uren gewerkt dan in 2019. Dat komt vooral omdat het verzorgend…

Lees meer