Nieuws

Jong geleerd, is oud gedaan, dat weet ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Vanuit Vlaanderen…

Lees meer

Pleegouders moeten per pleegkind of pleeggast beschikken over een attest om dit pleegkind of deze pleeggast te kunnen opvangen.

Lees meer

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil dat alle kinderopvanginitiatieven worden vrijgesteld van het betalen van…

Lees meer

Studenten die ziek zijn of een beperking hebben waardoor ze geen voltijds studieprogramma kunnen volgen, lopen daardoor de kans…

Lees meer

Neutrale bezoekruimtes moeten meer bekendheid krijgen in het ondersteuningsaanbod van partners die uit elkaar gaan,  vindt…

Lees meer

Vorig jaar vonden 183 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een opvangplaats in een pleeggezin. Er werden ook twee snelle…

Lees meer

Wie het financieel moeilijk heeft en zijn kind naar een kinderopvangvoorziening met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage…

Lees meer

Meer dan 1400 baby’s en peuters met een specifieke zorgbehoefte vonden in 2015 een plaats binnen de vergunde kinderopvang voor…

Lees meer

Het aantal aanvragen voor kraamzorg bedroeg in de eerste helft van 2016 al twee derde van het totaal aantal aanvragen van het…

Lees meer

Kraamzorg helpt kersverse mama’s en papa’s om te wennen aan de nieuwe situatie. Uit cijfers die Katrien Schryvers opvroeg bij…

Lees meer