Nieuws

De nood aan psychologische begeleiding voor vluchtelingen en in het bijzonder niet-begeleide minderjarige vluchtelingen is…

Lees meer

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde…

Lees meer

In het voorjaar kwamen er meer en meer getuigenissen aan het licht van mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag ervoeren…

Lees meer

Jongerentelefoon Awel wil 140 vrijwilligers opleiden, om zo tegemoet te komen aan de te lange wachttijden en onbeantwoorde…

Lees meer

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil dat alle kinderopvanginitiatieven worden vrijgesteld van het betalen van…

Lees meer

Het aantal minderjarigen dat werd opgenomen in een dienst voor volwassenenpsychiatrie kende in 2014 een lichte stijging in…

Lees meer

In 2015 werden in de gemeenschapsinstellingen 134 isolaties geregistreerd naar aanleiding van ‘zelfbescherming’. Dat blijkt uit…

Lees meer

Als een jongere, een ouder of een andere betrokkene een klacht heeft over de hulpverlening georganiseerd door Jongerenwelzijn,…

Lees meer

Zo’n 300 minderjarige vluchtelingen werden vorig jaar begeleid door de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt…

Lees meer

Er komt een externe commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang…

Lees meer