Nieuws

CD&V wil organisatoren van groepsopvang op bepaalde momenten meer kindjes laten opvangen dan het aantal waarvoor ze vergund…

Lees meer

Neutrale bezoekruimtes moeten meer bekendheid krijgen in het ondersteuningsaanbod van partners die uit elkaar gaan,  vindt…

Lees meer

Vanaf 1 januari 2019 wordt het pleegouderverlof ingevoerd voor werknemers in de privésector en contractuele personeelsleden van…

Lees meer

CD&V wil dat er in Vlaanderen een afstammingscentrum met een daaraan gekoppelde DNA-databank wordt opgericht. Bij dit centrum…

Lees meer

De twee moeder-babyeenheden in Vlaanderen kregen in 2017 ruim een vijfde meer aanmeldingen dan in 2015. Door de toegenomen…

Lees meer

Het opvangen van een kind met specifieke zorgbehoeften is niet altijd evident en stelt een organisator van kinderopvang, de…

Lees meer

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde…

Lees meer

Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kwam er eerder al het pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren. Nu …

Lees meer

Tienermoeders zullen binnenkort automatisch recht hebben op het laagste tarief in de kinderopvang. Dat staat in een voorstel van…

Lees meer

Sedert het decreet van 2012 wijzigde de context van interlandelijke adoptie sterk. Ook de nood aan een nieuw kader om zoveel…

Lees meer

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde…

Lees meer

Uit een bevraging van Kind en Gezin bij alle gemeenten, blijkt dat iets meer dan de helft van hen de opstart van een lokaal…

Lees meer