Nieuws

Het aantal zelfdodingen is in Vlaanderen al een aantal jaren in dalende lijn. Ook de cijfers voor 2017 bevestigen de hoopvolle…

Lees meer

Om de gronden in Zoersel tussen het woonzorgcentrum en de Smissestraat een invulling te kunnen geven die zo goed mogelijk bij…

Lees meer

De capaciteitsbezetting van de  twee moeder-babyeenheden in Vlaanderen bleef in 2018 nagenoeg even hoog als het jaar daarvoor.

Lees meer

Bij het meldpunt 1712 kan men terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het…

Lees meer

Mantelzorgers bieden toegewijde zorg aan chronisch zieken, mensen met een beperking en zorgbehoevenden zodat deze thuis, in de…

Lees meer

In 2017 rookte een op de vijf Belgen. Een grote meerderheid van hen rookt dagelijks. De gezondheidsschade die tabak veroorzaakt…

Lees meer

In het eerste jaar na de lancering van de website grenslijn.be vonden 6.668 surfers de weg ernaartoe. Dat vernam Vlaams…

Lees meer

Steeds meer minderjarigen die zich het slachtoffer voelen van seksueel, fysiek of emotioneel misbruik, vinden de weg naar de…

Lees meer

We zijn steeds meer verbonden met elkaar, of zo lijkt het toch, en toch zijn we steeds meer eenzaam. Eenzaamheid is een complexe…

Lees meer

Wie het theoretisch rijexamen voor vrachtwagen of voor bus aflegt en daarbij extra ondersteuning krijgt, bijv. omwille van…

Lees meer

Onder de noemer ‘Oog voor Lekkers’ willen de beleidsdomeinen Onderwijs, Gezondheidsbeleid en Landbouw met middelen vanuit Europa…

Lees meer

Reeds acht studenten toegepaste psychologie slaagden voor het keuzevak dat ze sinds dit jaar kunnen volgen en waarin ze gevormd…

Lees meer