Nieuws

De Vlaamse regering gaf op vrijdag 14 februari '20 definitief groen licht voor de oprichting van een afstammingscentrum en een…

Lees meer

Het aantal aanvragen voor kraamzorg blijft jaar na jaar stijgen. Dat blijkt uit cijfers die Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams…

Lees meer

De capaciteitsbezetting van de  twee moeder-babyeenheden in Vlaanderen bleef in 2018 nagenoeg even hoog als het jaar daarvoor.

Lees meer

Slechts weinig kinderopvanginitiatieven krijgen een maatregel opgelegd omwille van het niet voldoen aan vergunnings- of…

Lees meer

Wie het financieel moeilijk heeft en zijn kind naar een kinderopvangvoorziening met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage…

Lees meer

Momenteel groeien bijna 1.000 Vlaamse kinderen onder de zes op in een instelling. Dat is veel te veel. Gezinshuizen zouden een…

Lees meer

Vorig jaar vonden 32 buitenlandse kinderen een nieuwe thuis bij een gezin in Vlaanderen door bemiddeling van een dienst voor…

Lees meer

Binnenkort komt er in Vlaanderen een afstammingscentrum en een daaraan gekoppelde DNA-databank. De Vlaamse meerderheidspartijen…

Lees meer

Gezinnen doen steeds vaker een beroep op opvang voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Met een voorstel van…

Lees meer

Sinds 1 januari kunnen werknemers in de privésector en contractuele personeelsleden van de openbare sector pleegouderverlof…

Lees meer

Het aantal aanvragen voor kraamzorg blijft jaar na jaar stijgen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger…

Lees meer

CD&V wil organisatoren van groepsopvang op bepaalde momenten meer kindjes laten opvangen dan het aantal waarvoor ze vergund…

Lees meer