Nieuws

Sinds het van start gaan van het Afstammingscentrum in april ll. telde het centrum al zo’n 100 dossiers en vragen. Dat vernam…

Lees meer

De pandemie heeft een halt toegeroepen aan de onafgebroken stijging van het aantal gezinnen dat jaarlijks kraamzorg aanvraagt,…

Lees meer

Onthaalouders die in hun eigen woning kindjes opvangen en werken in het sui generisstatuut zullen in de toekomst gebruik kunnen…

Lees meer

Het recht op een schooltoeslag of schooltoelage voor pleegkinderen moet gegarandeerd zijn, ook als het kind in de loop van het…

Lees meer

Om elk ongeboren kind zoveel mogelijk kansen te bieden zodra het geboren wordt, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien…

Lees meer

De laatste dagen kwam de parentale burn-out meermaals aan bod in de media. Reden hiervoor is een onderzoek dat aantoont dat in…

Lees meer

De meeste vaders en meemoeders die werken voor de Vlaamse overheid maken dankbaar gebruik van hun recht op geboorteverlof, zo…

Lees meer

Sinds 2020 worden de daders van intrafamiliaal geweld die een tijdelijk huisverbod krijgen, opgevolgd en begeleid door de…

Lees meer

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil de positie van ouders die tijdens de zwangerschap hun kindje verliezen versterken.

Lees meer

Het decreet pleegzorg bepaalt dat pleegouders die hun pleegkindjes naar de kinderopvang met inkomenstarief brengen steeds het…

Lees meer

59 procent van de Vlaamse gemeenten heeft momenteel al een Lokaal Loket Kinderopvang, waar gezinnen met vragen naar kinderopvang…

Lees meer

Op vrijdag 18 september 2020 nam de Vlaamse regering de principiële beslissing dat ook statutair tewerkgestelde personeelsleden…

Lees meer