In het eerste jaar na de lancering van de website grenslijn.be vonden 6.668 surfers de weg ernaartoe. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister Vandeurzen. “De cijfers tonen aan dat er echt nood is aan dergelijk initiatief, maar ook dat blijvende bekendmaking nodig is willen we dat mensen hun weg ernaar vinden,” aldus Schryvers, die blij is met de website.

 Op 16 maart 2018 werd de website www.grenslijn.be gelanceerd. Diezelfde maand vonden niet minder dan 2.621 bezoekers hun weg naar de website. Gaandeweg daalde dat aantal, maar begin dit jaar was er weer een duidelijke toename.

 

Maand

Aantal bezoekers

Maart 2018 (vanaf 14 maart)

2.621

April 2018

910

Mei 2018

489

Juni 2018

308

Juli 2018

193

Augustus 2018

192

September 2018

215

Oktober 2018

289

November 2018

288

December 2018

237

Januari 2019

418

Februari 2019

712

Maart 2019 (tot 20 maart)

346

 

Grenslijn.be bundelt informatie over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van minderjarigen en is gericht op professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken en die vermoeden dat de grenzen bij een van hen zijn overschreden. De website geeft informatie over de wijze waarop in voorkomend geval gepast kan worden gereageerd, maar ook over hoe aan preventie kan worden gewerkt. Het initiatief is een samenwerking tussen SAM (steunpunt Mens en Samenleving), Ambrassade, Sensoa, Child Focus, Vertrouwenscentra Kindermishandeling, ICES (ethisch sporten), Tumult, Mediawijs, Vlaams Instituut Gezond Leven, Unia, Transgender infopunt, Icoba en Pimento.

“Tijdens de vele hoorzittingen aangaande grensoverschrijdend gedrag was een van de conclusies vaak dat er veel informatie en kennis is, maar dat ze niet altijd door iedereen wordt gedeeld of beschikbaar wordt gesteld,” stelt Schryvers, die ook voorzitter was van de commissie Grensoverschrijdend Gedrag die het Vlaams Parlement oprichtte na getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Na getuigenissen vanuit de cultuursector breidde de commissie haar werkzaamheden uit. “Deze website is een mooi praktijkvoorbeeld van hoe informatie en kennis uit verschillende beleidsdomeinen kan worden samengebracht en worden gedeeld met iedereen die daar baat bij zou kunnen hebben. Als je het aantal bezoekers ziet, dan besef je dat er echt wel heel wat mensen zich soms vragen stellen. Het is goed dat zij via de website meer informatie kunnen vinden.” 

Blijvende bekendmaking is echter nodig. Er wordt hiervoor in samenwerking met alle themabeheerders een plan opgemaakt. Daarnaast wordt onderzocht of de website een interactief luik kan krijgen, om ervaringsuitwisseling nog meer te faciliteren.