Mensen wonen het liefst in hun eigen, vertrouwde omgeving, ook als ze wat meer zorgen nodig hebben of minder mobiel zijn. Met de aanpassingspremie vanuit het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) speelt het welzijnsbeleid hierop in. Het voorbije jaar gaf het VAPH meer dan 11.000 keer een tegemoetkoming voor bijkomende uitgaven die iemand heeft bij om- of aanbouwingen aan de woning omwille van zijn handicap. Daar tegenover staat een bedrag van 12.812.125,19 euro. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

De soorten woningaanpassingen waarvoor het VAPH een tegemoetkoming geeft, zijn samengebracht in de refertelijst bij het Besluit voor individuele materiële bijstand van 13 juli 2001. Zo kan het zijn dat de badkamer groter moet, om zich er ook met een rolstoel makkelijk te bewegen. Een traplift of een automatische garagepoort- of deuropener zijn andere voorbeelden.

In 2018 kwam het VAPH tegemoet in 11.063 dossiers. Dat is een stijging met 9,5 procent tegenover 2015. Toen werden 10.104 dossiers goedgekeurd. Het vaakst werd de tussenkomst goedgekeurd voor het onderhoud van een traplift (2.382) en het plaatsen van handgrepen en beugels (1.332), bijv. in de badkamer.

Het maximumbedrag van de tegemoetkoming van het VAPH voor ieder hulpmiddel of aanpassing is als refertebedrag opgenomen in de refertelijst. Voor hulpmiddelen die een meerkost inhouden in verhouding tot het vergelijkbaar standaardproduct wordt de 'basiskost' in mindering gebracht van het factuurbedrag. De basiskost is de gemiddelde prijs van het standaardproduct voor gebruik door een persoon zonder handicap in dezelfde omstandigheden. Voor hulpmiddelen waarvoor de basiskost van toepassing is, staat dat bedrag vermeld in de refertelijst. Het is dan het restbedrag, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de basiskost, dat in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

In het geval een woningaanpassing niet is opgenomen in de refertelijst kan men goed gemotiveerd aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) van het VAPH de vraag stellen om toch een tegemoetkoming te krijgen. In 2015 werden zo 332 dossiers goedgekeurd voor een totaalbedrag van 859.515,13 euro. In 2018 ging het om 127 dossiers, goed voor 348.447,29 euro. Hier is het gemiddeld bedrag gestegen van 2588,90 euro naar 2743,68 euro.

In maart l2019 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers goed waarin wordt gevraagd meer in te zetten op aanpasbaar wonen. “Wie zorg nodig heeft, om welke reden ook, wil liefst thuis blijven wonen.  Soms zijn daar aanpassingen aan de woning voor nodig,” zegt Schryvers, “Vlaanderen ondersteunt zulke woningaanpassingen met verschillende premies. Voor de mensen is echter niet altijd duidelijk waar ze recht op hebben, waardoor zij soms een premie dreigen te missen.” Zij stelt dan ook een vereenvoudigd systeem voor waarbij de aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen die gericht is op ouderen, en de aanpassingspremie die bedoeld is voor personen met een handicap beter op elkaar worden afgestemd. Daarnaast is Schryvers een groot bepleiter van meer aanpasbaar en levenslang bouwen. “Als we al van bij het ontwerp van een woning nadenken over mogelijk veranderde leefomstandigheden, kan de nood tot aanpassing nadien voorkomen worden.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.