Zware regenval 29 juli 2014 erkend als ramp! - 07/10/2016

https://www.hln.be/nieuws/overvloedige-regenval-juni-2016-erkend-als-algemene-ramp~aab4447f/

Op 27, 28 en 29 juli 2014 werd een deel van het land overspoeld met regen. Gelukkig vielen er geen slachtoffers maar vele mensen leden fysieke schade. Om een deel van deze schade te kunnen recupereren zou men kunnen beroep doen om het Vlaams Rampenfonds. De Vlaamse Overheid moet daarom deze zware regenval eerst echter erkenning als officiële ramp. In oktober 2014 stelde volksvertegenwoordiger Katrien Partyka hier reeds een schriftelijke vraag over aan viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, mevrouw Liesbeth Homans. De Vlaamse regering heeft in haar zitting van 30 januari 2015 beslist om deze zware regenval te erkennen als ramp.

 

Aan de hand van wetenschappelijke factoren wordt bepaald of een natuurfenomeen van zulke uitzonderlijk aard is dat deze erkend kan worden als natuurramp. Ook de financiële impact van de ramp speelt hierbij een rol. Slechts na een besluit van de Vlaamse regering en publicatie in het staatsblad, is er officieel sprake van een erkende ramp

 

Naar aanleiding van het noodweer van 27, 28 en 29 juli 2014 werd op verschillende plaatsen in Vlaanderen ernstige schade aangericht. Omdat deze hevige regenval met wateroverlast, tot gevolg had dat er vele schadegevallen waren, werd door verschillende gemeentes een vraag ingediend tot opstarting van erkenning van een natuurramp bij de provincie. Deze diende op zijn beurt dan weer een aanvraag tot erkenning van een ramp in bij de Vlaamse Overheid. In heel België werd melding gemaakt van slachtoffers van de regenval: jeugdbewegingen moesten hun kampplaats verlaten, een woonzorgcentra kwam onder water te staan en boeren zagen hun oogst verloren gaan. In Wallonië werd reeds eerder een erkenning geven als natuurramp.

 

Ook in Vlaanderen viel nu de beslissing: in 33 gemeenten werd voldaan aan de criteria om als ‘rampgebied’ erkend te worden. Ook Tienen werd erkend als onderdeel van het geografische uitgestrektheid van de ramp. Er viel dagelijks een hoeveelheid van 45.4 mm per m² regen uit de lucht (25.5mm/m² per uur), meer dan een ‘normale’ regenval. Er werden 250 dossiers ingediend voor een totaal bedrag van 750 000€. De ingediende dossiers zullen nu geval per geval bekeken worden, dit zal enige tijd in beslag nemen waarna mensen zullen verwittigd worden of ze al dan niet recht hebben op een schadevergoeding.

 

Ter informatie:

 

Gemeentes provincie

Vlaams- Brabant

# geraamde dossiers

#geraamde € schade

Diest

39

97 500€

Glabbeek

50

100 000€

Hoegaarden

23

287 176€

Kortenberg

26

29 500€

Lubbeek

50

150 000€

Tielt-Winge

75

50 000€

Tienen

250

750 000€