Katrien Partyka interpeleert de minister over de beleidsbrief ... - 16/11/2017