Vergunning voor breekwerf geweigerd

Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland - 13 Jun. 2019

De vergunningsaanvraag voor de breekwerf die de inwoners van Ezemaal al meer dan tien jaar bezighoudt, is in beroep geweigerd door minister Koen Van den Heuvel (CD&V).

Nadat het dossier in 2008 werd opgestart, is het een werk van lange adem geworden. Zo werd beroep aangetekend bij de deputatie en bij de Raad van State.

Dorpskern

In 2018 werd opnieuw een aanvraag ingediend, maar die werd geweigerd door de deputatie, waarna de aanvrager in beroep ging bij de minister van Omgeving. Maar die heeft de aanvraag zopas dus ook geweigerd.

Het stadsbestuur is opgetogen met de beslissing van de minister. “We hebben door een goede samenwerking iedereen kunnen overtuigen dat zulke activiteiten niet thuishoren in de nabije omgeving van onze woonkernen”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Lore Fourie (CD&V) uit.

“Samen met burgemeester Katrien Partyka (CD&V) van Tienen zette ik bij de minister van Omgeving, Koen Van den Heuvel (CD&V) onze talrijke argumenten nogmaals in de verf. Wij zijn en blijven gekant tegen het potentieel gevaarlijke vervoer op de smalle landelijke wegen. We willen ook geen geluids-, stof- en geurhinder of enige andere vorm van overlast voor de inwoners van Ezemaal en omliggende dorpen.”

Verzet

“Niemand hier wil een breekwerf in onze achtertuin. We hebben ervoor gekozen om in een rustige omgeving te wonen”, zeggen inwoners van de Kraanbeekstraat.

“Dergelijke activiteit zo dicht bij een dorp willen we niet. En dan spreken we nog niet over het zwaar verkeer dat ongetwijfeld zou toenemen. Daarvoor zijn die holle wegen niet geschikt. Het valt nu af te wachten wat er vervolgens zal gebeuren. Blijft het bij deze beslissing of wordt er opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend en begint het weer van voren af aan? We zullen ons in elk geval blijven verzetten tegen de komst van een breekwerf”, besluiten ze kordaat.

Michiel Munten

Minister Van den Heuvel zegt neen tegen komst van breekwerf

Het Laatste Nieuws/Brabant-Hageland - 14 Jun. 2019

Het dossier over de komst van een breekwerf zorgt al sinds 2008 voor beroering in Ezemaal en omgeving. Vollon diende toen een milieuvergunningsaanvraag voor een breekwerf en de opslag en behandeling van allerhande afvalstoffen op de kleine industriesite aan het treinspoor in de Kraanbeekstraat in Ezemaal in. Maar de bewoners van Ezemaal en die van de omliggende gemeenten Meer en Goetsenhoven (Tienen) zagen dat niet zitten. Zij vreesden voor stof, lawaai en hinder door het vrachtvervoer. En ook het stadsbestuur van Landen verzette zich van bij de start tegen de plannen van Vollon en ging in beroep bij de deputatie en meermaals naar de Raad van State om de milieuvergunning die door de hogere overheid was toegewezen, te vernietigen. Met wisselend succes.

Opluchting

Begin 2018 werd opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend door Vollon. De deputatie weigerde die, waarop deze opnieuw in beroep ging bij de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. Ook deze weigerde nu dus de vergunning in de beroepsprocedure. Landens schepen van Ruimtelijke Ordening en Landbouw Lore Fourie (CD&V) is opgelucht. “Als schepen is dit voor mij de essentie van politiek: lokale belangen en bezorgdheden verdedigen op bovenlokaal niveau. Dankzij een goede samenwerking tussen het Landens stadsbestuur, Tiens burgemeester Partyka en de deputatie, weigerde minister Van den Heuvel de vergunning én hebben we iedereen kunnen overtuigen dat deze activiteiten niet thuishoren in de omgeving van onze dorpskernen”. (VDT)

Copyright © 2019 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden