Tienenaar ligt vooral wakker van netheid

De Standaard/Vlaams-Brabant/Brussel - 27 Sep. 2019

Netheid, handhaving, groen, verkeersveiligheid en wonen zijn de vijf belangrijkste thema’s die uit een bevraging van de Tiense burgers kwamen.

Van onze medewerker Michiel Munten

Tienen Afgelopen zomer kregen 15.200 Tienenaars een brief in de bus, waarbij ze uitgenodigd werden om deel te nemen aan een enquête. Daarin konden ze hun mening geven over verschillende thema’s, maar ook bijkomende pijnpunten aanduiden. 3.395 inwoners vulden de vragenlijst in en wat blijkt: netheid is de grootste bekommernis van de Tienenaar. 86 procent van de respondenten vindt dat dat probleem aangepakt moet worden.

’Netheid is een behoorlijk ruim begrip’, legt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) uit. ‘Dat kan gaan van sluikstorten en voetpaden die er slordig bij liggen tot weelderig tierend groen en leegstand en verkrotting. Ook de handhaving wijst de Tienenaar als belangrijk aan. 77 procent geeft aan dat er camera’s moeten ingezet worden om overlast aan te pakken.’

Kinderziektes

Vandaag staan er al camera’s en met resultaat. ‘Aan glasbolsites waar er een probleem is met sluikstort, zijn er al camera’s geplaatst’, vertelt schepen van Openbare Werken Tom Roovers (Groen). ‘Met de beelden zijn er al verschillende sluikstorters betrapt, die hoogoplopende boetes mogen verwachten. Initieel waren er een aantal kinderziektes, maar ondertussen zijn die van de baan.’

Bovendien kunnen camera’s nog voor andere zaken gebruikt worden. ‘Zo kan je verkeer controleren in bepaalde straten, waar er vaker problemen zijn’, zegt Partyka. ‘Bijvoorbeeld een straat inrijden waar het niet mag. Of ze kunnen dienen om schoolomgevingen veiliger te maken.’

Burgerpanel

Uit alle respondenten werden uiteindelijk twaalf burgers gekozen die als burgerpanel samen met het schepencollege en de stadsadministratie de resultaten mochten uitdiepen.

’Uit de enquête blijkt dat we onvoldoende aandacht hadden voor bepaalde gebieden’, zegt Partyka. ‘Door die objectivering kunnen we aanpassingen doen, zodat de mening van de Tienenaar geïntegreerd wordt in de meerjarenplanning.’

’De bevraging heeft een zeker prijskaartje, maar de mening van de burgers mag wat geld kosten. Het is tenslotte een manier om het beleid te bepalen voor de komende zes jaar.

’We willen alle Tienenaars enthousiast maken om mee te denken over de toekomst van onze stad. Daarom zal in de loop van februari een speciale editie van het stadsmagazine verdeeld worden en organiseren we die maand ook een infomarkt. In de voormiddag worden de stakeholders uitgenodigd, nadien is het grote publiek meer dan welkom’, zegt Partyka.

Michiel Munten

Copyright © 2019 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden

”Stad moet properder, groener en veiliger”

Het Laatste Nieuws/Brabant-Hageland - 27 Sep. 2019

Er was al heel wat te doen rond de burgerbevraging. Oppositiepartij Tienen Vooruit! vond dit weggegooid geld voor een studie, die niet representatief zou zijn. Burgemeester Partyka spreekt dat tegen.

”Alle 15.200 inwoners konden afgelopen zomer meedoen aan de bevraging. Uiteindelijk vulden 3.395 Tienenaars de vragenlijst in. Daarmee is bijna elk gezin vertegenwoordigd. Wij zijn trouwens van oordeel dat de mening van de burger wel wat geld mag kosten. Het gaat tenslotte ook om het beleid van de komende zes jaar. Dan mag er wat meer gestructureerd en diepgravend te werk gegaan worden. Je kan niet verder gaan op wat allemaal op sociale media verschijnt om een goed beleid uit te stippelen. Nu hebben we een objectief kompas, dat ons de richting zal wijzen.”

Van de 3.395 inwoners, die de enquête invulden, stelden er zich 681 kandidaat voor het burger-en expertenpanel. En hieruit werden uiteindelijk nog eens twaalf personen geselecteerd, die begin september, samen met de leden van het schepencollege en de administratie, de resultaten van de bevraging verder uitdiepten. Deze week werd het rapport voorgesteld aan het bestuur en het managementteam.

”We stellen vast dat we voor tachtig procent op het goede spoor zitten wat betreft de opmaak van het meerjarenbeleidsplan, maar wat ons toch verrast heeft, is dat maar liefst 86 procent van de inwoners vindt dat netheid aangepakt moet worden”, zegt algemeen directeur Patricia Willems. “Daar moeten we toch nog meer op inzetten. Er zal dus een stevige bijsturing op dit gebied moeten gebeuren.”

Slimme vuilbakken

”Netheid is natuurlijk een heel breed begrip”, zegt burgemeester Katrien Partyka. “Groen dat niet onderhouden wordt, leegstand en verkrotting, stoepen en straten die er vuil bij liggen en sluikstort, het zijn allemaal voorbeelden van netheid. Hoe kunnen we hier verbetering in brengen? Suggesties van onze inwoners zijn meer controles op sluikstorten en het inzetten van nieuwe technologieën zoals slimme vuilbakken. Ook camera’s kunnen hier een nuttige tool zijn.”

Momenteel worden al enkele mobiele camera’s benut om sluikstorters op heterdaad te kunnen betrappen. Vooral aan glasbolsites zijn deze actief. “Aanvankelijk hebben we enkele kinderziektes moeten overwinnen, maar de problemen zijn intussen opgelost en we hebben al heel wat mensen kunnen betrappen op sluikstort”, zegt schepen Tom Roovers (Groen). “Zij krijgen hoge boetes voorgeschoteld. Binnenkort komen we zeker naar buiten met cijfers hieromtrent.”

En de mobiele camera’s zijn ook zinvol op gebied van veiligheid. “Dat hebben we goed gemerkt op speelplein Heldenland, waar de politie eigenlijk in staat was om alles op te volgen en kort op te bal te spelen. Dat is waar we naartoe moeten en wat de Tienenaar wil. Zo vindt 77 procent dat er camera’s ingezet moeten worden op plaatsen met overlast. Ook naar verkeersveiligheid toe kunnen camera’s een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld voor het beboeten van mensen die toch een straat inrijden waar ze niet in mogen rijden of die zich niet houden aan de verkeersregels in de schoolomgevingen.”

Hoopvol

Er is dus nog werk aan de winkel. Dat geeft de Tienenaar ook aan in de enquête. “Er is inderdaad een beperkt enthousiasme over het huidige beleid, maar het initiatief van de burgerbevraging stelt hen hoopvol, als woorden ook omgezet worden in daden. We gaan dus zeker aan de slag met dit eindrapport. Bedoeling is om in december het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.”

burgemeester partyka

Copyright © 2019 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Tienenaar ligt vooral wakker van netheid

Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland - 27 Sep. 2019

Netheid, handhaving, groen, verkeersveiligheid en wonen, zijn de vijf belangrijkste thema’s die uit de bevraging kwamen. Netheid spant duidelijk de kroon, waarbij sluikstorters, verkrotting en onverzorgd groen de voornaamste ergernissen zijn.

Tijdens de voorbije zomermaanden kregen 15.200 Tienenaars een brief in de bus, waarbij ze uitgenodigd werden om deel te nemen aan een enquête. Daarin konden ze hun mening geven over verschillende thema’s, maar ook bijkomende pijnpunten aanduiden.

In totaal vulden 3.395 inwoners de vragenlijst in en wat blijkt: netheid is de grootste bekommernis van de Tienenaar. 86% van de respondenten vindt dat het probleem aangepakt moet worden.

“Netheid is een ruim begrip”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Dat kan gaan van sluikstorten en voetpaden die er slordig bij liggen tot weelderig tierend groen en leegstand en verkrotting. Het is ook de handhaving die door de Tienenaar als belangrijk wordt aangeduid, waarbij 77% aangeeft dat er camera’s moeten ingezet worden om deze overlast aan te pakken.”

Kinderziektes

Camera’s worden nu al ingezet en dat heeft ook resultaat. “Aan de glasbollen waar een probleem is met sluikstorten hebben er al camera’s gestaan”, vertelt schepen van Openbare Werken Tom Roovers (Groen). “Met de beelden zijn er al verschillende sluikstorters betrapt, die zich aan hoogoplopende boetes mogen verwachten. In het begin waren er een aantal kinderziektes, maar ondertussen zijn die van de baan.”

Daarnaast kunnen camera’s nog voor meer zaken gebruikt worden. “Zo kun je ook verkeer gaan controleren in bepaalde straten waar er gekende problemen zijn”, zegt Katrien Partyka. “Bijvoorbeeld een straat inrijden waar het niet mag of om schoolomgevingen veiliger te maken.”

Bijsturen

Uit alle respondenten werden twaalf burgers gekozen, die als een burgerpanel samen met het schepencollege en de stadsadministratie de resultaten mochten uitdiepen. “Uit de enquête blijkt dat we onvoldoende aandacht hadden voor bepaalde gebieden”, zegt Katrien Partyka. “Door deze objectivering kunnen we aanpassingen doen, zodat de mening van de Tienenaar geïntegreerd wordt in de meerjarenplanning.”

“De bevraging heeft een zeker prijskaartje, maar de mening van de burgers mag wat geld kosten. Het is tenslotte om het beleid te bepalen voor de komende zes jaar.”

“We willen alle Tienenaars enthousiast maken om mee te denken over de toekomst van onze stad. Daarom zal in de loop van februari een speciale editie van het stadsmagazine verdeeld worden en organiseren we een informatiemarkt. In de voormiddag worden de stakeholder uitgenodigd. En daarna is het grote publiek zeker welkom.”

Michiel Munten

Copyright © 2019 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden