Het meerjarenplan voor onze stad: Tienen transformeert! - 20/12/2019

We zijn al fier op Tienen maar met het nieuwe beleidsplan, waar 59 miljoen geïnvesteerd zal worden, willen we onze stad nog ‘fijner om wonen’ maken, (verkeers)veiliger en netter!

Door het decreet lokaal bestuur moesten we van onze stad en het OCMW één organisatie maken, ook hierin zijn we in dit beleidsplan geslaagd. Dit en vele ander uitdagingen werden geïntegreerd. Er werd maximaal rekening gehouden met de resultaten van de burgerbevraging, want onze burgers zijn onze stad en weten beter dan eender wie wat er anders en beter kan.

Deze legislatuur staat in het teken van Tienen transformeert, want we willen nog beter doen, daarom geven we ook vier beleidsdomeinen aan waarop Tienen moet transformeren:

 1. Werken aan Tienen

We willen werken aan een Tienen waar het fijn vertoeven is, waar je wil wonen, werken en leven.

Ons stadsbeleid moet dan ook aangepast, een nette buurt is prioriteit nummer één voor onze burgers en hieraan werken we. Zo willen we in onze keuze voor aanleg van openbaar domein weloverwogen keuzes maken, zowel op vlak van materialen als onderhoudsvriendelijkheid. Slimme technologieën alsook nieuwe systemen voor afvalophaling (diftar-systeem) zullen geïntegreerd worden. Ook voor hardnekkige vervuilers, willen we GAS-boetes in het leven roepen.

Maar we willen vooral toffe en leuke plekken maken in onze stad, waar we kunnen genieten en elkaar ontmoeten. We hopen dat we met de heraanleg van de Grote markt een goed voorzet kunnen doen. Maar ook het integreren van de Gete in de binnenstad, een nieuw bomenbeleidsplan en simuleren van geveltuintjes maken deel uit van ons plan.

Wanneer we verder gaan investeren in de buurten doen we dat in overleg en met een oog voor kwaliteit en uniformiteit. We willen anderen ook ondersteunen om te investeren in de buurt. Zo zullen we ook de nodige aanpassingen op belastingen doen om jonge gezinnen aan te trekken en handel te stimuleren. Wonen in onze stad moet ook voldoen aan de juiste normen, controle en verder inzet op de intergemeentelijke samenwerking ‘Best Wonen tussen Zoet en Zout’, zullen dan ook deel uitmaken van een uitgebreid woonplan voor de stad.

Tenslotte willen we ook klimaatneutraal zijn. We moeten zelf het goede voorbeeld geven naar een duurzaam en energiezuinig beleid.

 1. Beleef Tienen

We willen dat iedereen Tienen kan zien en beleven zoals wij. Verdere inzet op een netwerk van ontmoetingscentra, adviesraden en verenigingen zijn hierbij een must. We willen dat elke burger kan genieten van een uitgebreide vrijetijdsprogramma en dat we dit ook voor iedereen toegankelijk maken .

 

 1. Veilig Tienen

Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen stad. Vanuit de burgerbevraging werd geconstateerd dat de plaatsing van camera’s een prioriteit dient te zijn. De stad zal hierin dan ook investeren. Tevens zal verder ingezet worden op het GAS-reglement en bestuurlijke handhaving, hiermee houden we zelf de vinger aan de pols om lokale criminaliteit in te dijken.

We willen Tienen ook verkeersveilig. Inzetten op de aanleg van fiets-en voetpaden is dan ook noodzakelijk, net zoals we projecten rond deelmobiliteit en mobipunten willen bevorderen.

 1. Iedereen Tienen

De stad is van iedereen! We willen dan ook zorgen dat elke Tienenaar de juiste kansen krijgt. Een plaats op de arbeidsmarkt kan hierin cruciaal zijn. Werk en school dienen dan ook goed op elkaar afgestemd en de stad zal een ondersteunende rol spelen in dit hele gebeuren.

Wie onze taal niet machtig is, zal geholpen worden om hierin te leren. Net zoals steun zal toegekend worden op basis van een objectieve en onderbouwde visie.

Een stad moet goed zijn voor jong en oud. Zo zetten we in op kindvriendelijkheid, door uitbouw van voor-en naschoolse kinderopvang en voldoende aanbod voor vakantiebeleving. Maar ook gezinnen dienen ondersteund. Tenslotte willen we voor de senioren een laagdrempelig infopunt waarbij ze hun weg kunnen vinden in de steeds digitaler wordende stad.

Want ook op deze digitalisering dienen we in te zetten. Onze stad moet snel en doelgericht met de burger kunnen communiceren en een vlotte administratie aanbieden.

 1. Gezonde stadsfinanciën

Enkele cijfers:

 • 59 miljoen investeringen
 • 1,1 miljoen = toelagen
 • 12,6 miljoen € = verkoop onroerend goed
 • Een begroting in evenwicht met autofinacieringsmarge van 800 000€ (ruimte voor leningen)
 • Personenbelasting van 7,9% → 7,6%
 • Onroerende voorheffing → 982
 • Nieuwe belasting op masten en pylonen en tweede verblijven in plaats van belasting op drijfkracht
 • Taxshift of belastingsverschuiving

De grondige oefening is nu rond!

https://www.robtv.be/nieuws/burgemeester-partyka-over-meerjarenplan-tienen-geen-politieke-hocus-pocus-maar-een-strategische-visie-op-lange-termijn-77372