15.200 Tienenaars mogen hun zegje doen over meerjarenplan

https://www.tienen.be/iedereen-een-idee

Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland - 21 Jun. 2019

Met de meerjarenplanning in aanmaak, wil het stadsbestuur de Tienenaars zo veel als mogelijk bij het proces betrekken. Dat doen ze door een bevraging die weldra in de bus van meer dan 15.000 inwoners zal vallen.

Binnenkort mogen 15.200 Tienenaars zich verwachten aan een uitnodiging om deel te nemen aan ‘Tien voor Tienen’. Dat is een bevraging waar de inwoners hun mening kunnen geven over tal van thema’s en stellingen. Het bestuur is op dit moment bezig met het opstellen van het meerjarenplan 2020-2025. Kort gezegd gaat zo’n plan over wat het bestuur gedurende haar legislatuur wil doen én hoe dat betaald zal worden.

“We willen op deze manier een zicht krijgen op wat er bij de Tienenaar leeft”, legt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) uit. “Via zo’n bevraging kunnen onze inwoners mee nadenken over het beleid van de komende jaren. Het einde van de enquête plannen we ergens midden september. Dan zullen de resultaten in een vervolgtraject nog teruggekoppeld worden met de gemeenteraadsleden en een burger- en expertenpanel.”

“Je kan bijvoorbeeld aangeven wat je zou doen moest je burgemeester van Tienen zijn”, aldus Katrien Partyka. “Er komen veel thema’s aan bod. Bijvoorbeeld over veiligheid kan je aangeven of je meer camera’s een goed idee vindt of eerder niet. Ook bij stellingen zoals de heraanleg van straten kan je je mening geven. Kortom, de vragen gaan over alle verschillende thema’s die de Tienenaar aanbelangen. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen de bevraging van ongeveer 10 minuten invullen. Zo krijgen we een zo compleet mogelijk beeld. Als de resultaten binnen zijn, kunnen we zelfs kijken wat er in welke wijken en deelgemeenten leeft.”

Als het participatietraject is afgerond, kunnen de bevindingen opgenomen worden in het uiteindelijke meerjarenplan dat in het najaar af zal zijn.

Michiel Munten

Copyright © 2019 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden