NMBS parking betalend 

De stationsparking is eigendom van NMBS. Zij willen deze betalend maken, wij gaan aan de tafel met NMBS en de buurgemeenten om onze eisen te stellen!