Tien procent van de Tienenaars vult enquête in

Het Laatste Nieuws/Brabant-Hageland - 03 Sep. 2019

De burgerbevraging in Tienen is volgens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) een groot succes. “Niet minder dan 3.300 Tienenaars vulden de enquête in”, klinkt het.

”Dat is beduidend meer dan de bevraging bij onze Leuvense collega-burgers”, gaat Partyka verder. “Tienenaars liggen dus wel degelijk wakker van hun stad en dat is bijzonder positief nieuws. We gaan nu verder aan de slag met deze overweldigende input.”

Zopas werden de resultaten van de enquête voorgesteld aan de gemeenteraadsleden en de stadsadministratie. Nu gaan de verschillende diensten verder aan de slag met de prioriteiten en ideeën van de Tienenaars.

”Op die manier kunnen we nagaan waar ons beleidsplan al tegemoetkomt aan de verzuchtingen van onze burgers, maar ook wat nog ontbreekt”, aldus Partyka.

Op 4 september wordt een burgerpanel samengeroepen met tien representatieve Tienenaars uit alle lagen en leeftijden van de stad. “Uiteraard krijgt iedereen die deelgenomen heeft feedback, en houden we alle Tienenaars op de hoogte van de resultaten via ons stadsmagazine ‘Tiens’. In een volgende fase plannen we nog een afrondend moment om de beleidsfase af te sluiten.” (VDT)