Inburgering 2.0 - 05/02/2020

Het Rekenhof analyseerde de werking van het agentschap inburgering. Het rapport lekte vandaag uit in de krant en werd later aan de parlementsleden bezorgd. Een bespreking in commissie is nodig en dit met oog voor fouten maar ook voor de inzet van alle mensen bij het agentschap! We zullen moeten groeien naar een inburgering 2.0 om ervoor te zorgen dat iedereen hier een plaats krijgt in de samenleving! - Katrien Partyka

Bekijk onderstaande de tussenomst van Katrien Partyka:

Bekijk je graag het volledige actuadebat:

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1360139#verslag-volledig