Jo Brouns

Minister Brouns opent nieuw oefenterrein voor opleiding vrachtwagenchauffeur op militair domein in Brasschaat. In het afgelopen…

Lees meer

Onlangs werd een belangrijke horde genomen in het tot stand komen van een nieuw stikstofplan. Het is geen geheim dat dit van bij…

Lees meer

Terwijl de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen doorstijgt tot een absoluut record, zien Wallonië en Brussel juist een…

Lees meer

Eerder werden 654 visa voor Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten on hold gezet door het Belgische consulaat in Marokko en…

Lees meer

Witte rook: de Vlaamse Regering beslistte vandaag bij consensus over de Programmatische Aanpak Stikstof, oftewel PAS. ‘Een…

Lees meer

32 werknemers op de Turkse en Marokkaanse visumlijsten moeten uit voorzorg geblokkeerd blijven. In alle andere dossiers bleek…

Lees meer

In 2021 beschikte slechts 54% van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar over digitale basisvaardigheden. In de arbeidsmarkt van…

Lees meer

In 2022 kregen 23.900 werkzoekenden een sanctie of verwittiging van VDAB. Ten opzichte van een dalend aantal werkzoekenden, is…

Lees meer

Fruitboeren in Vlaanderen moeten vandaag hun appels en peren verkopen aan prijzen die hun kosten niet dekken. 'De hele keten is…

Lees meer