Jo Brouns

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir voorzien samen voldoende middelen voor de…

Lees meer

55 mensen die tewerkgesteld zijn op de site van Borealis zijn mogelijk het slachtoffer van mensenhandel. Het betreft mensen voor…

Lees meer

Op het kabinet van Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, zoeken we een…

Lees meer

Vandaag werd het eerste vijfjarig convenant met EnergyVille officieel ondertekend. Hiermee steunt de Vlaamse Regering de…

Lees meer

Regionale steunkaart Vlaanderen 2022-2027 aangenomen door Europese Commissie  Einde 2021 diende de  Vlaamse regering een…

Lees meer

Van de 172.000 werkzoekenden in Vlaanderen heeft om en bij de 20% een problematiek van cognitieve, psychische, lichamelijke of…

Lees meer

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Economie Jo Brouns beslist om de kmo-portefeuille te hervormen. Het…

Lees meer

De Vlaamse Regering had zich aan het begin van deze legislatuur voorgenomen om 120.000 extra mensen aan het werk te helpen, wat…

Lees meer

Vlaanderen wil de komende jaren grote stappen vooruit zetten om de klimaat- en energietransitie zo snel mogelijk tot een goed…

Lees meer