Onlangs raakte bekend dat de e-gates op Brussels Airport verdwijnen. De e-gates werden 5 jaar geleden door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken op de luchthaven aangebracht als sluitstuk in de beveiliging van de luchthaven tegen aanslagen. Deze poortjes, 24 in totaal, vergelijken het gezicht van de passagier met de foto op het paspoort. Komen deze overeen, dan is er een match en gaat het poortje open. Naast het veiligheidsaspect zouden ze er ook voor zorgen dat er mankracht werd uitgespaard. Omwille van het systeem zouden politieagenten elders op de luchthaven kunnen worden ingezet.

Helaas waren op de vijf jaar tijd dat ze er stonden, de poortjes meer defect dan niet. Nochtans hebben ze alles bij elkaar 2,4 miljoen euro gekost! Ook de belofte dat ze het werk van de politie zouden vergemakkelijken, bleek niet te kloppen. Integendeel. Agenten zijn vaak meer met de poortjes bezig omwille van defecten en foute matches. In plaats van minder bezorgden ze de agenten vaak meer werk! Er kunnen dus serieuze vragen gesteld worden bij het gekozen systeem én het bedrijf dat het installeerde. Dit bedrijf werd in 2017 al in gebreke gesteld door de federale politie.

Nu gaat men op zoek naar een beter werkend systeem. Dat is een goede zaak. De veiligheid van passagiers en personeel moet gegarandeerd blijven. Ook zou het nieuwe systeem niet alleen op de luchthaven van Zaventem worden geïnstalleerd, maar ook op de luchthaven van Charleroi en in het HST-station Brussel-Zuid.

Ik vroeg de minister naar de stand van zaken omtrent het nieuw systeem en welke maatregelen er genomen zullen worden om te vermijden dat ook dit systeem technische defecten vertoont.