De aanleg van de N31 is een goede zaak voor de mobiliteit van en naar Brugge. Voor de omwonenden bracht dit echter geluidshinder met zich mee. Daarom was er ook snel gevraagd om geluidsschermen te plaatsten. In Sint-Michiels staan al geluidsmuren, in Sint-Andries zouden er nog geplaatst worden aan weerszijden van de N31 tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan, en specifiek ter hoogte van de Zandstraat. Ook aan de westkant van de N31 ten zuiden van de al geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug zouden nog geluidsmuren geplaatst worden.  “Nu blijkt dat de oorspronkelijke timing voor de plaatsing van geluidsschermen in Sint-Andries, namelijk 2018, echter verlaten wordt”, zegt Franky Demon (CD&V)

“Aanvankelijk was het de bedoeling dat de werken voor het plaatsen van geluidsschermen in 2018 zouden starten”, verduidelijkt Demon. Bevoegd minister Weyts kondigde dit al aan in 2015. De minister verwoordde het toen als volgt: Het is op vandaag moeilijk in te schatten wanneer deze geluidsschermen kunnen worden gerealiseerd, maar momenteel wordt voorzien om de eerste fase in 2017 aan te besteden, zodat de uitvoering van de werken in 2018 zou kunnen starten.

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag, die ik door mijn Vlaamse collega Martine Fournier liet indienen, blijkt nu dat 2018 niet meer haalbaar is en de timing opnieuw verschoven wordt. Dit zou volgens de minister te wijten zijn aan het feit dat op de plaatsen waar de geluidsschermen komen kabels en leidingen van de nutsmaatschappijen in de ondergrond liggen. Momenteel loopt er overleg met de nutsmaatschappijen en is er een onderzoek lopende om na te gaan welke leidingen moeten verplaatst worden.

 “Men weet al langer dan vandaag dat er op die locaties ondergrondse nutsvoorzieningen liggen.  Ik vind het vreemd dat men nu pas onderhandelt met de nutsmaatschapppijen en stel mij vragen bij het beheer van het dossier over de plaatsing van geluidsschermen in Sint-Andries.” 

Volgens de minister zal de aanbesteding pas in 2019 kunnen gebeuren, pas daarna kunnen de werken starten. “Ik hoop dat het nu eindelijk vooruit kan gaan en er in Sint-Andries snel geluidsmuren kunnen geplaatst worden. Ik blijf mij engageren voor een snelle realisatie”, besluit Demon.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.