Het voormalig politiecommissariaat in Sint-Pieters wordt grondig gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming. Bij de renovatie worden de gevels aan de straatzijde maximaal behouden en er wordt achteraan en palend aan de noordelijke gevel een hedendaagse aanbouw voorzien.  Dit maakt het mogelijk de handels/kantoorruimtes en appartementen zo kwalitatief mogelijk in te richten.

Er worden 4 handelspanden en 11 volledig afgewerkte appartementen met 2 of 3 slaapkamers gecreëerd. De ondergrondse parking is te bereiken via een volledige nieuwbouw ter hoogte van de te slopen hoogspanningscabine langs de Vaartstraat. De niet bebouwde ruimte betreft een gemeenschappelijke tuin met een gemeenschappelijk lokaal voor fietsen en afval. De tuin zal voorzien worden van 3 nieuwe vrij uitgroeiende hoogstammige bomen waardoor  de bewoners over een kwalitaiteve buitenruimte zullen beschikken.

Hiermee wordt een belangrijk en visueel aanwezig hoekpand langs de ring met respect voor de historische elementen behouden en met een nieuwe invulling nieuw leven ingeblazen. Ook de verwijzing naar het verleden blijft behouden in de naam 'residentie Gedarmerie'.