Momenteel geldt een tarief van 21% voor renovatie en vernieuwbouw van jeugdwerkinfrastructuur. “Wij stellen voor dat de regering bij Europa een tarief van 6% bepleit.”, zegt CD&V Volksvertegenwoordiger en Brugs schepen van jeugd Franky Demon. Het CD&V-Kamerlid dient in het federaal parlement een resolutie in om de BTW-verlaging van 21 naar 6% te bepleiten bij de Europese Commissie, die momenteel werkt aan een herziening van het bestaande btw-regime. Het jeugdwerk wordt vandaag  geconfronteerd met een serieuze kost voor investeringen in nieuwe of vernieuwde infrastructuren/lokalen. De 21% BTW op aangekochte goederen en/of diensten laat zich vooral voelen, wanneer men wil investeren in lokalen. Particulieren genieten nu in veel gevallen van een verlaagd BTW-tarief van 6% als ze renovaties aan hun huis doen. Jeugdverenigingen kunnen daarvan niet genieten aangezien de eindafnemer dezelfde moet zijn als de bouwheer, wat bij jeugdlokalen quasi nooit het geval is. Dat willen wij gelijktrekken.”, zegt Franky Demon.  

Op 18 januari 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel op tafel gelegd dat voorziet in een geharmoniseerd tarievenbeleid. Elke lidstaat zou dan de mogelijkheid krijgen om een verlaagd tarief te voorzien voor eender welk goed of dienst, tenzij in de gevallen die op de lijst van uitgesloten goederen en diensten komen te staan. In dat opzicht vraagt Demon via een resolutie aan de federale Regering om tijdens de onderhandelingen te pleiten voor een verlaagd btw-tarief voor renovatie en vernieuwbouw van jeugdwerkinfrastructuur. “Dit naar analogie met het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen die momenteel geldt in stadsgebieden van 32 steden en gemeenten.”, aldus Demon. Zijn collega parlementslid Griet Smaers diende eerder een wetsvoorstel in om dit verlaagd btw-tarief van 6 procent op de afbraak en heropbouw van gebouwen uitbreiden naar het hele land. “De scheidingslijn tussen de gebieden waar het verlaagd tarief al dan niet geldt, is momenteel te arbitrair. Alleszins helpt men de verkrotting niet uit de wereld, wat nochtans de bedoeling was van de ingevoerde maatregel.”, klonk het bij Smaers.  

Voor heel wat jeugdverenigingen betekent de zekerheid over een eigen lokaal een belangrijke bestaansvoorwaarde, wil men zich kunnen concentreren op zijn of haar kerntaak, namelijk kwalitatief jeugdwerk.”, aldus Demon. Het West-Vlaams parlementslid vervolgt: “Ook het kunnen beschikken over een duurzame infrastructuur wordt altijd maar belangrijker voor het jeugdwerk. We moeten als land immers voldoen aan onze klimaatdoelstellingen, wat maakt dat we dringend moeten investeren in nieuwe of vernieuwde gebouwen en dat kan niet enkel beperkt worden tot particuliere woningen.” 

Vele gebouwen in ons land, in het bijzonder jeugdwerkinfrastructuur, zijn verouderd en nog niet aangepast aan de nieuwe technische bouwnormen, die ons moeten toelaten onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om ons energieverbruik drastisch terug te dringen. Als we die doelstellingen willen waarmaken, dan zullen we de nodige incentives moeten bieden om dat te doen.”, besluit Franky Demon.  

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.