Op 2 juli 2018 werd de ontwikkeling van de beurssite in Brugge toegewezen aan het team rond de internationaal befaamde architect Souto de Moura. Vanaf dat moment werd een intens traject afgelegd om het ontwerp te optimaliseren en te finaliseren. Het ontwerp omvat de bouw van een nieuwe beurs- en congresinfrastructuur, inclusief de omgevingsaanleg. Recent werd op voorspraak van schepen Franky Demon (CD&V) het dossier voor vergunning voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Met het afleveren van de vergunning wordt een intens voortraject afgerond en kan de uitvoering van de werken op korte termijn starten.

Het beurs- en congresgebouw wordt uitgevoerd als een massief van bakstenen, in combinatie met een onderbroken glazen sokkels langs de vier zijden. Deze wanden worden uitgevoerd als vouwdeuren. Deze kunnen opengeschoven worden zodat deze ruimte één geheel kan vormen met het omliggende publieke plein. “De glaspartijen zorgen er ook voor dat het gebouw minder hard overkomt” aldus schepen Demon. De publieke ruimte wordt dus de drager van het Beurs- en Congresgebouw. De binnenvloeren van de Beurshal en de congreslobby lopen door in de buitenruimte.  Bij dit project hoort dus een volledige heraanleg van het Beursplein van gevel tot gevel. Zowel het voetpad, de straat als het plein worden aangepast aan de nieuwe pleininvulling. De huidige beuken op het plein worden maximaal behouden.

Het gebouw is voorzien voor twee functies die volledig los van elkaar moeten kunnen functioneren. De beurshal is horizontaal georganiseerd daar waar dit voor het Congresgebouw verticaal is. Er wordt bij de inplanting van het ontwerp maximaal rekening gehouden met de aanwezige kenmerken van de directe omgeving. Qua footprint zal het gebouw niet veel meer ruimte innemen dan het vroegere beursgebouw. Het volume wordt wel verschoven om zo een groter plein te kunnen creëren aan de voorzijde van het volume. Het materiaalgebruik wordt ook afgestemd op de omgeving. De schaal van het gebouw is ook aangepast aan zijn omgeving. “Een gebouw met een openbare functie mag zich door schaal en uitwerking onderscheiden van de basisbebouwing van de stad; dit naar analogie met andere gebouwen zoals kerken, stadshal, schouwburg en concertgebouw” geeft schepen Demon aan. We kunnen dan ook stellen dat de impact van het voorgestelde gebouw met zijn balkvormige volume en zijn gedeeltelijke bouwhoogte van 25m, aanvaardbaar is binnen het Brugse, stedelijke weefsel en dat de impact op de erfgoedwaarden van het werelderfgoed slechts beperkt is. 

Er wordt bovendien een ruime ondergrondse fietsenparking voorzien aansluitend op de nieuwbouw. Ook wordt een parking voorzien onder het gebouw voor werknemers/standhouders en omwonenden. Om de ruimtelijke kwaliteit van het project te garanderen verdwijnen bovengronds een aantal parkeerplaatsen. Bezoekers van de site die met de wagen komen mogen niet parkeren onder het gebouw. Zij worden doorverwezen naar de reeds bestaande openbare parkings. 

Franky Demon: “We kunnen besluiten dat de internationale wedstrijd die de stad uitschreef voor deze opdracht tot een kwalitatief en verfijnd ontwerp heeft geleid waar we als Bruggeling trots mogen op zijn. Met de nodige gevoeligheid wordt een nieuwbouwproject toegevoegd aan onze erfgoedstad. “

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.