Het Sint-Jozefhumaniora kreeg een vergunning om de gebouwen in de Noordzandstraat 44-46, ook bekend als Tabigha, te verbouwen. Er komt ook een uitbreiding van de school door de verbouwing van een pand in de Haanstraat 2. De verbouwing is een samenwerking tussen Sint-Jozef Humaniora en Sint-Jozefsinstituut Handel, toerisme en IT. De scholen kunnen zo meer kwalitatieve ruimtes aanbieden aangepast aan het onderwijs van de 21ste eeuw.

De gebouwen in de Noordzandstraat zijn beter gekend als het voormalige kloosterpand ‘Tabigha’ en dateren uit het begin van de jaren 1940. Een teruggevonden bouwvergunning toont aan dat het voorgaande, impressionante herenhuis, met uitzondering van de kelder, volledig afgebroken werd in functie van het huidige gebouw in een typisch Brugse neogotiek. De school gebruikt momenteel reeds een groot deel van dit bouwblok voor ondermeer de refter, de mini-onderneming (winkeltje) en de sporthal.  In de gebouwen vooraan, zijde Noordzandstraat, was echter ook nog een klooster aanwezig.  Deze delen zijn niet langer als klooster in gebruik en werden aangekocht door de scholengroep Karel de Goede.  Dit gedeelte zal nu omgevormd worden tot klaslokalen.

Vermits het gebouw een belangrijke beeldbepalende waarde heeft in de Noordzandstraat en het om een mooi en gaaf bewaard voorbeeld gaat van Neogotiek, gaat het project uit van behoud van dit pand.  Intern worden wel ingrijpende werken voorzien. Zo komen er nieuwe trappen, een lift, .. maar het uitzicht blijft volledig bewaard.  Door de nieuwe functie zal het gebouw ook meer “leven” met zich meebrengen in deze handelsas dan er met de kloosterfunctie gepaard ging.  Dit is op zich een ideale locatie voor de school om zich te ontplooien.

Daarnaast gebeurt er ook een uitbreiding van de school via een pand in de Haanstraat. Op die manier kan een nieuwe polyvalente ruimte voorzien worden en een nieuwe technische ruimte.  De leerlingen gebruiken deze toegang ook als inkom omdat hier de kortere wandelroute vanuit de Artoisstraat op aansluit. Het verbouwingsprogramma omvat een polyvalente zaal, 5 klaslokalen, nieuw sanitair, een spreeklokaal, de bestaande sportzaal met sanitair en kleedruimte, eetzaal, technische ruimtes en de bestaande handelsruimte.

Brugge is een studentenstad. Ook secundair onderwijs is voor onze stad erg belangrijk. Brugse scholen kampen vaak met plaatsgebrek en het is vaak een moeilijk puzzel om ruimtes te vinden die voldoen aan alle eisen en noden.  Dit project van het Sint-Jozefhumaniora is een goed voorbeeld van hoe de verschillende eisen (oa. toegankelijkheid, brandweer, erfgoed) verzoend werden met de wensen van de school om meer klaslokalen te kunnen gebruiken die voldoen aan de nieuwere vormen van lesgeven en educatie.