Zonet werd de stedenbouwkundige vergunning verleend voor de bouw van een nieuw onthaalgebouw voor het campusgebouw Syntra West op Ter Groene Poorte. Het nieuwe gebouw wordt opgevat als een schakelvolume tussen de twee bestaande gebouwen langs de Spoorwegstraat. Enkel een bestaande luifel en schouw, die zich momenteel tussen beide gebouwen bevinden dienen hiervoor gesloopt te worden.

Het nieuwe volume heeft een footprint van 648m² (12m x 54m) en een bouwhoogte van 3 bouwlagen met een klein teruggetrokken accentvolume en sluit hiermee architecturaal mooi aan op de bestaande gebouwen. Naast de onthaalfunctie worden ook enkele lokalen alsook de cafetaria hierin ondergebracht.

De uitbreiding met dit nieuw schakelvolume biedt de mogelijkheid tot herschikking van een aantal lokalen in de bestaande gebouwen die verbonden worden door dit schakelvolume.

In 2010 maakte de stad Brugge een eerste masterplan voor de scholencampus ‘Ter Groene Poorte’ in overleg met de betrokken scholen, stadsdiensten en Agentschap Wegen en Verkeer. In de loop van 2014-2015 werd dit masterplan herzien en goedgekeurd. In het nieuwe masterplan wordt een nieuwe actuele visie op de inrichting van de campus gecreëerd, afgestemd op de recente ontwikkelingen in de stationsomgeving en de plannen van Agentschap Wegen en Verkeer voor heraanleg van de Spoorwegstraat. Voorliggend ontwerp stemt overeen met de visie in dit masterplan. Het project is op die manier een invulling van het recent goedgekeurde masterplan, waarin de toekomstige ontwikkelingen op de campus werden vertaald en omlijnd.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.