De Vlaamse regering kent een subsidie van 169.576 euro toe aan een gezamenlijk project van het KTA Brugge en Stad Brugge. Het is de bedoeling om de atletiekpiste in de Rijselstraat in Sint-Michiels te renoveren, er een power hill aan te brengen en innovatieve toepassingen voor recreatieve lopers. Ook het ingesloten kunstgrasterrein wordt dan mee gerenoveerd.

Het KTA Brugge en de Stad Brugge dienden samen een project in voor Vlaamse betoelaging. De renovatie van de atletiekpiste en het kunstgrasveld van het KTA, de enige topsportschool in Brugge, is nodig om kwalitatief sporten mogelijk te blijven maken. Met een aantal toevoegingen wensen de school en de stad de infrastructuur ook meer toegankelijk te maken voor Brugse sportclubs, individuele sporters en bedrijven in de buurt. Zo zal de vernieuwde piste voorzien worden van een badgesysteem, slimme verlichting, een pacersysteem via laserlicht, een power hill, … .

Het KTA Brugge en de Stad werken al langer samen op het vlak van sportinfrastructuur. Zo worden de sportzalen en het zwembad naschools verhuurd aan lokale sportclubs en sporters. Ik ben tevreden dat de Vlaamse overheid de waarde van dit dossier erkent en het project mee ondersteunt. Als Stad zoeken we samenwerkingen met diverse partners en slimme oplossingen om voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur te kunnen aanbieden aan de Bruggeling. We doen dat ook liefst geclusterd, om zo weinig mogelijk nieuwe open ruimte te moeten aansnijden. Sint-Michiels is druk bevolkt, waardoor dergelijke sportfaciliteiten een duidelijke meerwaarde hebben. En uiteraard is het ook voor de school belangrijk om over kwalitatieve infrastructuur te beschikken.

Naast deze Vlaamse subsidie engageerde ook Stad Brugge zich eerder al voor 200.000 euro. Voorts zullen KTA Brugge en de scholengroep Impact middelen zoeken voor het resterende deel van de totale investering.