De huidige situatie aan de Turks-Griekse grens is nijpend. De beelden die we daarover de laatste dagen te zien krijgen spreken boekdelen. Duizenden mensen hebben zich daar verzameld in de hoop toegang te krijgen tot Europese Unie. De Turkse autoriteiten spreken van meer dan 100.000 mensen, maar dat is niet meer dan propaganda volgens verschillende onafhankelijke bronnen op het terrein.

De directe aanleiding voor deze toestand zijn de verklaringen van de Turkse president Erdogan dat hij de vluchtelingen in zijn land niet meer zou verhinderen om naar de EU verder te trekken. Zo gebruikt hij op een cynische manier deze mensen om o.a. steun te krijgen voor zijn operatie in het Syrische Idlib. Europa mag dit spel van Erdogan niet meespelen. We mogen nooit accepteren dat mensen worden gebruikt als geopolitiek wapen. Ook moeten we ons door Erdogan niet laten meeslepen in zijn Syrische avonturen.

Dat neemt echter niet weg dat we een antwoord moeten vinden op de huidige situatie aan de grens. Een antwoord dat in overeenstemming moet zijn met het internationaal recht. Dat antwoord is in onze ogen Europees, en België moet mee Griekenland ondersteunen bij het versterken van de buitengrenzen. Het zijn in situaties als deze dat de EU haar meerwaarde kan én moet laten zien.

Vandaag ligt de Turkijedeal die in 2016 onder impuls van Angela Merkel werd gesloten in sommige kringen onder vuur. Maar deze deal heeft ontegensprekelijk zijn waarde bewezen! Hoewel het akkoord vandaag onder zware druk staat, lijkt het aangewezen ons niet te laten meeslepen in stoere verklaringen. Blijvende dialoog is de enige mogelijkheid om tot een duurzame oplossing te komen die goed is voor zowel Europa als Turkije.

De huidige situatie moet voor ons ook een aansporing zijn om verder werk te maken van een meer gemeenschappelijke Europese migratiepolitiek. De vorige commissie heeft daarin een aantal stappen ondernomen, o.a. via de versterking van het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex. Helaas zijn de andere initiatieven gestrand in discussies tussen de lidstaten. Als we de migratieproblematiek écht willen aanpakken, zullen we ook daar meer gezamenlijk moeten optreden. Maar daartoe zal er meer solidariteit tussen de lidstaten moeten komen en zal elke lidstaat haar verantwoordelijkheid moeten opnemen. Wij vinden dat België dit moet blijven doen, zoals we dat in het verleden altijd gedaan hebben.