Het is algemeen bekend dat het VTI Brugge een nieuw schoolgebouw zal bouwen langs de Vaartdijkstraat, op de vroegere gronden van trein- en trambouwer Bombardier. De huidige schoolgebouwen van het VTI op de site aan de Boeveriestraat in West-Brugge zullen worden gesloopt en vervangen door een nieuwbouwproject van ééngezinswoningen en appartementen. 

Het realiseren van dergelijk omvangrijkproject is een proces dat uit vele stappen bestaat, en waaraan veel overleg is voorafgegaan. Momenteel is er is een verkavelingsdossier ingediend voor de site waar tot op heden het VTI is gehuisvest. Het is een verkavelingsaanvraag voor het aanleggen van de nieuwe wegenis, het aanleggen van een gescheiden riolering en het aansluiten van de riolering op de bestaande riolering van de Boeveriestraat. De verkaveling zal bestaan uit 25 loten voor eensgezinswoningen, 9 loten voor appartementsgebouwen en 1 lot voor stapelwoningen. Daarnaast zijn er nog 2 loten niet bedoeld voor wonen (zones voor toegang ondergrondse garage). In totaal zouden hier ongeveer 135 woongelegenheden komen voor diverse doelgroepen, er zijn woningen met tuin maar ook kleinere en ruimere appartementen.  

Er wordt een ondergrondse parkeergarage voorzien, die wordt ontsloten op de Boeveriestraat, hierin worden voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen voorzien voor de toekomstige bewoners. Op het binnengebied worden binnen de open ruimte zowel groenvoorzieningen als kunstwerken ingeplant. Er komt ook speelruimte, zowel onder vorm van pleintjes als groenzones. Er worden ook extra doorsteken voor voetgangers en fietsers voorzien om de toegankelijkheid van het gebied optimaal te benutten. 

“Dit zal ook kansen bieden voor de buurt, die ook van het nieuw openbaar domein zal kunnen genieten en ook de nieuwe parking zal zeker een opportuniteit zijn.  De site zal opnieuw kunnen ademen door de herwonnen open ruimte en het voorzien van groen.  Als woonproject zal dit een nieuwe dynamiek teweegbrengen, “schetst Demon.

Het project heeft aandacht voor architectuur binnen een historisch context maar wil zich ook inbedden in de stad. Het project staat niet op zichzelf maar door het creëren van binnenpleinen en doorsteken wordt ook de omgeving betrokken in het project.

De huidige schoolgebouwen van het VTI op de site worden grotendeels gesloopt. Enkel het grootste deel van de huidige gevel ter hoogte van de Boeveriestraat wordt behouden, behalve ter hoogte van het huidige torentje. Daar komt een stukje nieuwbouw waar ook de toegang tot de site en de toegang tot de ondergrondse parking in verwerkt worden. Daarnaast zal ook zeer omzichtig worden omgesprongen met bebouwing ter hoogte van de kloostermuur met de Godelieveabdij om deze stilteplek te vrijwaren.

Franky Demon: “Dit project is een belangrijk dossier binnen het verdichtingsvraagstuk en de idee om meer gezinnen naar de binnenstad te trekken. Het is een voorbeeld van strategische verdichting, het woonproject past zich namelijk naar schaal en korrel perfect in binnen de historische context van de Brugse binnenstad. Tegelijk zal het ook een voorbeeld worden van een geslaagde ruimtelijke transformatie. “ 

Concreet:
Een vergunning is er dus nog niet, maar we zijn onderweg. Het project wordt vandaag door de bouwheer in een infomoment voorgesteld aan de buurtbewoners, die ook hun vragen en bemerkingen zullen kunnen formuleren. Binnenkort start het openbaar onderzoek, als onderdeel van de procedure voor aanvraag van de verkavelingsvergunning. Nadien zal het verkavelingsdossier ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.