De komst van het coronavirus heeft het dagelijkse leven danig op zijn kop gezet. Maar als Stad Brugge hebben we besloten dat we hier positief mee omgaan en hebben we dan ook een aantal maatregelen genomen om deze zomer de vakantie in eigen land te promoten. Eén van die maatregelen is de uitbreiding van de badzone in Zeebrugge zodat we méér landgenoten op een veilige manier kunnen ontvangen. Om die veiligheid te kunnen garanderen worden er méér redders ingezet en kunnen we dit jaar rekenen op een jetscooter die één van de reddingsboten zal vervangen.

Op vraag van verschillende strandreddingsdiensten heeft de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen ( I.K.W.V.) een tijd geleden de beslissing genomen om een belangrijke en grote investering te maken: jaarlijks zou 1 jetscooter aangekocht worden om, waar nodig, de oudere boten te vervangen.

Dit jaar werd zelfs een extra inspanning gedaan en zijn twee jetscooters aangekocht: één voor Bredene en één voor Zeebrugge en dat brengt het aantal jetski’s aan de Belgische kust, die gebruikt worden voor de strandreddingsdiensten, reeds op 4. Bedoeling is om dit aantal tijdens de volgende jaren verder uit te breiden, zodat de werking van de verschillende reddingsdiensten langsheen de Belgische kust optimaal kan verlopen.

De jetski’s en -scooters zijn makkelijker in gebruik dan de welbekende boten waar we momenteel over beschikken en moeten het mogelijk maken om sneller en gerichter in te grijpen bij noodsituaties. Alle kustgemeenten die ze gebruiken zijn dan ook absoluut overtuigd van de meerwaarde die zij vertegenwoordigen. Voor Zeebrugge zijn wij dan ook bijzonder blij om dit technologische snufje dit jaar in gebruik te mogen nemen.

De combinatie van een jetscooter en een reddingsboot zal de efficiëntie van onze reddingsdienst zeker ten goede komen en ik wil het I.K.W.V. dan ook van harte bedanken voor het toestel.