Een belangrijke stap voor het onderwijs in Brugge noem ik dit project. Inzetten op technisch onderwijs is in onze steeds sneller evoluerende maatschappij meer dan ooit aan de orde. Zonder techniek, geen welvaart en ook geen ondernemerschap!

De functie van de nieuwe VTI-campus, waar industriële opleidingen zullen gegeven worden, kan kaderen in de bestaande bedrijvigheid aan de Vaartdijkstraat en past in de visie die de stad heeft op de rest van het industriegebied. De volledige zone kan worden uitgebouwd als een woon-werk omgeving waar techniek de rode draad is. De nieuwe VTI-campus is een eerste aanzet hiertoe.

De site ligt op een scharnierpunt tussen de industriële zone en de dynamiek van de binnenstad en het station Brugge. Het is fascinerend om te zien hoe dit zich in de plannen weerspiegelt: aan de industriële kant bevinden zich technische ruimtes met o.a. de leslokalen, ateliers en werkplaatsen; aan de stadskant liggen de functies die aansluiten bij de stad met o.a. de speelplaats, refter, sportzalen en het internaat.

Het ontwerp is het resultaat van een architectuurwedstrijd waarbinnen de Stad Brugge een adviserende en ondersteunende rol toebedeeld kreeg. Voor de verdere uitwerking van het winnende ontwerp werden reeds verschillende overlegmomenten gehouden, dit om alles te verfijnen en de randvoorwaarden te bepalen.

Onder andere een veilige ontsluiting voor fietsers en zacht verkeer zal een must zal zijn voor het slagen van dit project. We beschouwen dit dan ook als een uiterst belangrijke randvoorwaarde in de verdere realisatie. Dit werd ook zo van bij aanvang meegegeven aan de ontwerpers.

Het ontwerp wordt nu in verder overleg met de Stad verfijnd, zodat binnen afzienbare tijd een effectieve stedenbouwkundige vergunningsaanvraag kan worden ingediend.

Plannen zijn ook te zien op deze link via Focus TV http://www.focus-wtv.be/nieuws/vti-brugge-stelt-nieuwbouwplan-voor

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.