“Slag in het gezicht voor voetbal, tewerkstelling en groen in Brugse regio”

Mijn reactie op het vernietigingsverzoek dat Ghelamco indiende bij de Raad van State tegen de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge-herneming’.

Ik noem dit “weerom een slag in het gezicht voor voetbal, tewerkstelling en groen in de Brugse regio”. “Het heeft werkelijk bloed, zweet en tranen gekost om tot het definitieve uitvoeringsplan te geraken, hiermee verliezen we weeral kostbare tijd.

“Ik kan er niet bij dat een organisatie als Ghelamco, die maar al te goed weet wat je allemaal bij het bouwen van een stadion en toebehoren kan meemaken (cfr. recente ontwikkelingen in Gents voetbalstadion) nu net op dit moment ook de toekomst van voetbal, groen en tewerkstelling in de Brugse regio mee op de helling plaatst.

Het GRUP omvat een gedeeltelijke herneming van het gewestelijk RUP dat d.d. 4 februari 2011 werd goedgekeurd maar deels vernietigd werd door de Raad van State. Het nieuwe ontwerp omvat 8 deelgebieden waarvan 6 op grondgebied Brugge: Klein Appelmoes, Chartreuse, de parkbegraafplaats en omgeving, het bedrijventerrein de Spie, de Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein, de Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein-locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied.

Een verzoek tot vernietiging bij de Raad van State houdt in dat de Raad van State zich moet buigen over de wettigheid van het aangenomen RUP. De Raad zal niet alleen kijken of de procedure nauwgezet is gevolgd, maar ook of de genomen opties de wettigheid doorstaan.

Maar we geven niet op. Ik zie de procedure met vertrouwen tegemoet. Alle betrokken besturen hebben zich de afgelopen maanden hard ingespannen om alle mogelijke effecten die aan bod kwamen in het Plan-Mer (onderzoekt de effecten op milieu, mobiliteit ,..) te bekijken. Alle bezwaren werden grondig bekeken en afgewogen. Het goedgekeurde GRUP is een goed afgewogen uitvoeringsplan dat de duurzame toekomst van de Brugse regio verzekert met aandacht voor alle betrokken actoren.

Op vandaag is het echter nog koffiedik kijken wanneer we een uitspraak mogen verwachten, maar ik hoop dat de procedure voor de Raad van State in dit voor de Brugse regio belangrijke dossier niet al te lang aansleept zodat er snel duidelijkheid is voor alle partijen. Dit GRUP is niet alleen essentieel voor de toekomst van het voetbal maar biedt ook kansen voor bedrijven in Brugge en is tevens belangrijk voor het behoud van de groene long op Klein Appelmoes in Assebroek.

Ik wil de Vlaamse overheid oproepen om de sterkst mogelijke advocaat te nemen, dit in het belang van Brugge en de regio.

Bij dergelijke grote dossiers is een procedure bij de Raad altijd te verwachten. Ik ben er echter van overtuigd dat dit plan een goede ruimtelijke ordening van de verschillende deelgebieden voor ogen heeft, waarbij met respect wordt omgegaan met onze kostbare ruimte. Ik hoop dan ook op een positief resultaat.
Zie ook mijn reactie op FOCUS TV

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.