Transmigranten probeerden in een bootje de Noordzee over te steken richting Verenigd Koninkrijk. Dergelijke oversteken komen in Frankrijk al zeer veel voor. Maar hoewel onze kust verder verwijderd is van het Verenigd Koninkrijk, blijkt dit fenomeen zich dus ook naar onze contreien te hebben verplaatst.

De problematiek van de transmigratie lijkt zo in een nieuwe fase te zijn aanbeland. Dat is zeer zorgwekkend. De oversteek in vaak gammele bootjes is levensgevaarlijk en moet ten allen tijde voorkomen worden. De mensensmokkelaars die mensen in zo’n omstandigheden de zee op sturen moeten nog harder worden bestreden! Mensen die in dergelijke omstandigheden op de Noordzee sterven mogen we nooit aanvaarden.

Om de strijd op te voeren kondigde de gouverneur van West-Vlaanderen aan gebruik te willen maken van vliegtuigjes, die  voor een lange periode in de lucht kunnen hangen. Deze zijn met de modernste camera’s uitgerust, die ook satellietverbinding hebben. Dat geeft een goed zicht op wat er gebeurt op het strand, op de zee en in de duinen. En dat op elk moment van de dag.

De gouverneur zat hierrond al samen met Frontex, het grensbewakingsagentschap van de EU. Dat is nodig omdat de vliegtuigjes ook gebruik maken van het Franse luchtruim. Een samenwerking is dus nodig.

Daarnaast moet natuurlijk het nodige personeel voorzien worden dat de beelden die de camera’s maken, constant bekijkt en evalueert. Ik vroeg de minister hoe hij hier tegenover staat en welke maatregelen hij zal nemen.

Tenslotte wens ik ook hier uitdrukkelijk te benadrukken dat de commentaren die op sociale media verschenen naar aanleiding van de gebeurtenissen in De Panne, absoluut niet kunnen. Transmigratie is een complex fenomeen dat inderdaad een grote druk legt op de regio. Maar dat rechtvaardigt nooit kwetsende of ronduit racistische uitspraken.