Sinds 9 januari kunnen mensen met vragen over omgevingsvergunningen terecht aan het nieuwe loket in de Oostmeers 17. Dit vormt tegelijkertijd de start van een nieuwe dienstverlening.

Cluster Omgeving

Begin 2020 werd het officiële startschot gegeven voor de vorming van de Cluster Omgeving. Zo werd bijvoorbeeld de behandeling van de milieu- en ruimtelijke aspecten in één aanpak en één dienst Omgevingsvergunning onder gebracht, waar dit voorheen twee diensten waren.

In dit veranderingsproces werden telkens volgende zaken voor ogen gehouden: oplossingsgericht werken, klantgerichte focus en efficiëntie. Om deze doelen te bereiken waren er geen ‘heilige huisjes’. Zo bleek al snel dat de fysieke spreiding van de dienst, met een  “publieke zijde” – het loket – in het Huis van de Bruggeling en technische experten in de gebouwen aan de Oostmeers, de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede kwam.

Nieuw loket Oostmeers

Het Huis van de Bruggeling staat garant voor vlotte en efficiënte klantgerichte dienstverlening, maar voor de complexere vragen die aan het loket van de dienst Omgevingsvergunningen gesteld worden, bleek de afstand tot de technische experten een nadeel. Daarom koos de stad Brugge om het loket terug in te richten in de gebouwen aan de Oostmeers in een nieuw ingericht lokaal, geeft Demon aan. De afgelopen maanden werden de gebouwen aan de Oostmeers dan ook grondig verbouwd om onze klanten in een aangenaam en modern kader te kunnen ontvangen.

Digitale aanmelding

Ook nieuw is het digitaal aanmeldingssysteem. Wie een afspraak heeft met een medewerker van de dienst Omgevingsvergunningen zal zich bij aankomst digitaal kunnen aanmelden en plaatsnemen in het nieuwe, gezellige wachtlokaal. De medewerker in kwestie wordt automatisch op de hoogte gebracht van de aankomst van zijn afspraak en komt persoonlijk naar het wachtlokaal om de klant te begeleiden naar de plaats van afspraak. Waar de Oostmeers vroeger een doolhof was met meerdere ingangen en karakterloze gangen waarin het gemakkelijk verloren lopen was, is er nu één duidelijke inkom en gastvrij onthaal. De fysieke verhuis brengt dus ook een andere manier van ontvangen van de klant met zich mee, een investering in digitale tools en opleidingen voor de medewerkers met als einddoel en betere ervaring voor de klant.  

 Geen stopzetting dienstverlening Huis van de Bruggeling

De verhuis van het loket naar de Oostmeers is geen stopzetting van de dienstverlening in het Huis van de Bruggeling. We blijven daar aanwezig op woensdagavond en zaterdag voor afspraken buiten de gebruikelijke kantooruren. Kan je je tijdens de kantooruren moeilijk vrijmaken of moet je aan meerdere loketten zijn, kies dan voor een afspraak op woensdagavond of zaterdag. Op de bevestiging van je afspraak staat duidelijk de locatie vermeld. Kijk dus zeker goed na voor je vertrekt waar je verwacht wordt.