Het aantal joggers en hardlopers in en rond Brugge kende de laatste jaren een sterke groei. Daarom maakt de Stad nu i.s.m. de provincie werk van een nieuwe grote looproute die de domeinen Tudor, Beisbroek en Tillegem verbindt. Ze krijgt de naam ‘Kasteelbossen loopomloop’.

Naast het bestendigen van de looproutes in Ryckevelde en Bulskampveld was het inrichten van een natuurloop in de bosgordel ten zuiden van Brugge al een prioritaire doelstelling in het beleidsprogramma. En nu Corona nog meer mensen aanzet tot joggen en lopen is er vanuit diverse overheden versneld ingezet op een loopomloop met meerdere lussen in de drie natuurdomeinen Tudor, Beisbroek en Tillegem.

Om de wildgroei van initiatieven en bewegwijzeringtechnieken tegen te gaan, voor de duidelijkheid en uniformiteit bij de sporter en voor een gegarandeerde kwaliteit was een gecoördineerde en planmatige aanpak noodzakelijk.

De Provincie West-Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Gemeente Zedelgem deden intussen samen met de Stad Brugge voorbereidend werk om die nieuwe grote looproute met de nieuwe naam Kasteelbossen loopomloop te realiseren. 

Met de uitbouw van een loopnetwerk wil de Sportdienst en Sport Vlaanderen een kwalitatief hoogstaande loopinfrastructuur aanbieden die zowel aan de verwachtingen van een recreant als aan die van een geoefende sporter of atleet kan voldoen.

Om de Kasteelbossen loopomloop aantrekkelijk te maken voor zowel de individuele loper alsook voor families die samen willen genieten, zijn er twee aanlooproutes naar de loopomloop gecreëerd vanuit ‘bekende plaatsen'. Je kan vertrekken vanuit Lago Olympia en sportcentrum Xaverianen, waar je kan parkeren, je omkleden en/of douchen en iets eten en/of drinken.”

De Stad wil echter ook niet zomaar een looproute inrichten, maar wel een voldoende kwalitatieve uitgepijlde route met een duidelijke infodrager aan de startplaatsen en een uniforme bewegwijzering langs het parcours, zodat het voor de lopers te allen tijde duidelijk is. De bewegwijzeringsborden en palen worden aangeleverd door Sport Vlaanderen. De plaatsbepaling wordt door de Sportdienst doorgegeven aan Openbaar Domein die zal instaan voor de plaatsing ervan. De opening van de nieuwe loopomloop en de 2 aanlooproutes wordt voorzien voor eind mei 2021.