“Naar aanleiding van een aantal princiepsvragen voor losse terrassen op en rond de Vismarkt wenst de stad te komen tot een duurzame en vernieuwende toekomstvisie voor terrassen meer specifiek binnen de contouren van een beschermd stadsgezicht,” stelt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V). 

Voor de restaurants Old Bruges en De Visscherie (beiden gelegen aan de Vismarkt) stellen de uitbaters een vraag naar de mogelijkheden van een nieuw concept voor terrasconstructies, meer bepaald de keuze voor losstaande parasols in plaats van vaste luifels. Dit mede doordat de gevel van De Visscherie het gebruik van luifels niet toelaat door de specifieke architecturale vormgeving van het pand en anderzijds door de specifieke eisen vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed. Omdat de eigenaar ook de twee aanpalende panden in eigendom heeft en ook de achterkanten van deze gebouwen op het Huidevettersplein, dringt een algemene visie op terrasconstructies in deze beschermde omgeving zich op.

“De keuze voor parasols zorgt ervoor dat de gevels bij niet gebruik zichtbaar zijn. Tegelijk worden de gevels gevrijwaard van beschadiging door doorboringen en bevestigingen” aldus schepen Demon. Recent werd de Vismarkt door het stadsbestuur reeds geselecteerd als locatie waar parasolverankering, mits een aantal praktische voorwaarden, kan voorzien worden. Het is van belang dat er een uniformiteit komt in het kleurgebruik van de parasols. Onder andere hiervoor dient een terras- reglement opgemaakt. 

Aansluitend werd door de terrasbouwer ook nog twee bijkomende vragen gesteld.

Voor de terrassen van Brugge die Scone en de Hollandse Vismijn wordt eenzelfde constructie voorgesteld. 

De opmaak van deze visie kadert binnen en geeft uitvoering aan volgende punten uit het Beleidsprogramma 2019-2024.

  • We maken een ‘pleintjesplan’ met inrichting van de vrijetijds-zones en terrassen. We gaan na welk plein wat aankan en bespreken spreiding in tijd en aantal evenementen per plein.
  • We maken  een  visie  en  bijbehorend  terrasreglement  per  plein  in  de  historische  binnenstad.  De  termijnen  voor  de  toelating  van  de  terrassen  kunnen  worden  uitgebreid  met  één maand, indien dit gekoppeld wordt aan eenvormigheid. Buiten de beschermde stadsgezichten mogen de terrassen het hele  jaar  blijven  staan,  mits  eenvormigheid.  De terrastaks in de deelgemeenten wordt gehalveerd.

 “Na een intens voortraject in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed ben ik als schepen van ruimtelijke ordening blij te mogen stellen dat we hier een compromis gevonden hebben waar de stad, het agentschap en de aanvrager zich in kan vinden. We willen dit voortraject nu officialiseren bij het uitwerken van een terrasreglement voor deze specifieke zone in Brugge als antwoord op de ambities uit het beleidsprogramma” stelt schepen Demon. 

De concrete vervolgstappen zijn nu de opmaak van het terrasreglement op korte termijn. Op nog kortere termijn kunnen de horeca uitbaters een toelating vragen bij het agentschap om de parasols te kunnen plaatsen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.