Wapens zijn gevaarlijk, dat is algemeen geweten. Ondanks de vele opleidingen bij de federale politie waren er in de periode van 2015-2018 achtenveertig gerapporteerde arbeidsongevallen met een dienstwapen bij de federale politie. Dit is maandelijks een incident met een vuurwapen, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Bij de lichte letsels komt gehoorschade vaker voor, er zijn tevens meer zware letsels in vergelijking met vier jaar geleden. Volgens Demon moet de nadruk liggen op de opleidingen. Bovendien moet gekeken worden naar de feiten die zich in het verleden hebben voorgedaan, zo kan herhaling vermeden worden.

Vorig jaar waren er vijftien ongevallen met een dienstwapen bij de federale politie. In 2017 ging het om veertien ongevallen, in 2016 elf en in 2015 acht ongevallen. Vorig jaar waren er opmerkelijk meer ongevallen die leidden tot gehoorschade. Er waren negentien ongevallen met gehoorschade, terwijl dat er in 2015 nog maar drie waren. Verder hadden de lichte letsels betrekking op het verkeerd dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens lessen in een schietstand, posttraumatische stress of letsels door verkeerde hantering of defect materiaal. Vorig jaar waren er 15 zware letsels door schietongelukken, in 2015 waren dat er 8. De oorzaken zijn verschillend: het kan gaan van verkeerde hantering, slecht functionerende wapens, defecte laders tot het zich vergissing van munitie. Het aantal schietongelukken door slecht toegepaste veiligheidsprocedures blijft stabiel op 6.

Sinds september 2018 mag de politie alleen nog oefenwapens gebruiken tijdens opleidingen en trainingen. Wapens die echte kogels afvuren mogen niet langer gebruikt worden. Deze maatregelen werden genomen nadat in april vorig jaar tijdens een grote oefening een politieman door een achtergelaten kogel werd neergeschoten. Demon zal de situatie opvolgen in het federaal parlement. Deze maatregel zou volgens Demon een positief effect moeten hebben op het aantal ongevallen met dienstwapens.
Uiteraard moet wie een arbeidsongeval meemaakt, voor de geleden schade vergoed worden. Toch moeten we proberen om het aantal arbeidsongevallen met vuurwapens tot een minimum te beperken. Dit kan door meer in te zetten op de opleidingen. Ten slotte moeten lessen getrokken worden uit de gebeurde ongevallen: in welke mate kunnen de fouten vermeden worden zodat dezelfde ongevallen zich niet meer voordoen in de toekomst?