Op de kop van de Tijdokstraat, Vismijnstraat en Noordhinderstraat wordt binnenkort gestart met het bouwen van een appartementencomplex voor 92 private appartementen en 35 appartementen voor sociale huisvesting. Dit grote woonproject komt er op een site die momenteel onbebouwd is en in gebruik als parking. Er worden ook twee handelsruimtes voorzien.

Ik zie heel wat kansen voor Zeebrugge in dit nieuwe project. De omgeving van de Vissershaven is momenteel in volle reconversie: oude panden waaronder eengezinswoningen, loodsen, … worden gesloopt en maken plaats voor woonprojecten van een totaal andere schaal. Het is goed dat op deze plek een project kan komen dat een architecturale en kwalitatieve verbetering betekent, een meerwaarde voor de locatie zelf én voor haar omgeving.

Langs de drie voornoemde straten wordt het project tot aan de rooilijn gebouwd. Binnenin het bouwblok wordt nog een alleenstaand volume, goed voor 11 appartementen voorzien. Rondom dit gebouw en in het binnengebied tussen de andere gebouwen wordt een park gecreëerd met wandel- en fietspaden. Dit zal ook publiek opengesteld worden en te bereiken zijn via een onderdoorgang langs de Tijdokstraat en de Noordhinderstraat én een open hoek (Vismijnstraat-Noordhinderstraat). 

De 35 sociale appartementen zijn gelegen langs de Noordhinderstraat en worden uitgevoerd door de Brugse Maatschappij voor huisvesting.

Er wordt een ondergrondse garage voorzien, via een inrit (en tegelijk uitrit) langs de Noordhinderstraat. De fietsenstallingen zijn allemaal bovengronds voorzien en werden verspreid op het terrein, wat de bruikbaarheid ervan ten goede komt.

De twee voorziene handelsruimtes bevinden zich op de hoek Tijdokstraat en Vismijnstraat. Ze zorgen voor een mooie mix tussen wonen en werken op deze plaats. Zo wordt er gezorgd voor meer leefbaarheid op deze site en zal hier ook meer passage zijn gedurende de dag.

Dit project vormt een mooie kans om dit gedeelte van Zeebrugge te gaan opwaarderen, en we moeten die kans met beide handen grijpen. De huidige en toekomstige bewoners van Zeebrugge hebben recht op een kwalitatieve en aantrekkelijke woonomgeving.

In het kader van deze opwaardering zal het belangrijk zijn om naast het voorzien van kwaliteitsvolle individuele woonprojecten, ook aandacht te geven aan een betere inrichting van het openbaar domein met voldoende groen en ontspanningsmogelijkheden. Daarnaast moet volgens mij ook ingezet worden op een breder aanbod van handels- en horecavoorzieningen aan de Rederskaai, en zaken met een hogere toeristische aantrekkingskracht, die ook een mooi aanbod kunnen vormen voor de passagiers van de nabijgelegen cruiseterminal. Een aanbod dat divers en aanlokkelijk is om een dagje in Zeebrugge door te brengen, ook voor zij die niet meteen de kaart van het strandtoerisme willen trekken. Zo zou Zeebrugge niet enkel afhankelijk zijn van het zomertoerisme en een stuk leefbaarder worden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.