Cathemgoed is het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. Het gebied is circa 30 hectaren groot. Dit gebied moet Dudzele visueel afschermen van de A11 en de haven van Zeebrugge. Deze buffering is noodzakelijk omdat het talud van de A11 tot op een hoogte van 11m boven de polder wordt gebracht. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg de opdracht om deze visuele buffering te realiseren en in 2/3 van het gebied het landbouwgebruik te bestendigen. 10 van de 30 hectaren werden aangekocht voor de inrichting van Cathemgoed. De overige 20 hectaren blijven in landbouwgebruik.

Het ontwerp voor de inrichting van het Cathemgoed kwam tot stand na een intense samenwerking met de Dudzelenaars. … iedereen kon ideeën aanbrengen tijdens verschillende informatie- en overlegmomenten. Eén ding stond vast: Cathemgoed moet ervoor zorgen dat het dorpscentrum visueel wordt afgeschermd van de haven en de havenweg.

Om het Cathemgoed te kunnen realiseren, moest de juridische bestemming van dit gebied aangepast worden. Vanuit de Stad Brugge werd hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt omdat we tenvolle overtuigd waren van de noodzaak ervan voor de bevolking van Dudzele.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

In dit RUP kreeg het gebied een herbestemming naar ‘afstandsbuffer’ in functie van het realiseren van buffergroen voor de A11, waarbinnen ook recreatief medegebruik voor de Dudzelenaars (bvb wandelpaden, fietspaden,…) mogelijk werd gemaakt. Naast de juiste bestemming werden ook aspecten qua inrichting vastgelegd zodat rekening gehouden zou worden met de bestaande landschappelijke structuren (bomenrijen, historische graslanden, grachten, rietkragen, …) en de landschappelijke eigenheid van dit gebied (een eerder open polderlandschap, waardoor volledige bebossing niet wenselijk is). Dit RUP werd in 2015 goedgekeurd en maakt de realisatie van het Cathemgoed juridisch mogelijk.

VLM diende een stedenbouwkundige aanvraag in bij Ruimte Vlaanderen voor de aanleg van het Cathemgoed, de Stad Brugge moet hierover haar advies geven.

In het ontwerp komt een parkzone langs de Zwaanhofstraat. Blikvanger wordt de Cathemgoed-mote. In de middeleeuwse polders legde men “motes” aan: heuvels die dienden als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. De naam Cathemgoed verwijst naar de voormalige Cathemhoeve, die op een mote lag waar nu het havengebied van Zeebrugge is. In de zone tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg komt een dorpsboomgaard met ongeveer 60 fruitbomen en plukfruit. In diezelfde zone komen een schapenweide, een educatieve poel en picknickbanken. Langs de Vaneweg wordt een nieuw bos aangelegd. Er komt een wandelpad vanaf de Zwaanhofstraat tot aan de Kasteelstraat. Tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg zal het pad verhard zijn: dat deel is daardoor vlot toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Daarnaast wordt een nieuwe fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de wijken Dudzeels Neerhof en Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo wordt het Cathemgoed maar ook het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van deze wijken.

Vanuit de Stad Brugge werd beslist om een gunstig advies te bezorgen aan Ruimte Vlaanderen. In het advies aan Ruimte Vlaanderen wordt gevraagd om de doorgang tussen het Cathemgoed en de wijk het Bossiersgoed te voorzien van een fietssluis om zo gemotoriseerd verkeer te vermijden en ervoor te zorgen dat fietsers niet te snel kunnen rijden zodat de rust in de wijk gevrijwaard wordt. Een andere voorgestelde voorwaarde is de inplanting van fietsenstallingen op welgekozen locaties in het Cathemgoed.


De definitieve beslissing ligt bij Ruimte Vlaanderen. Ik dring aan dat alles nu zo vlot mogelijk verder kan verlopen, en er kan gestart worden met de inrichting. Nu de A11 gerealiseerd werd en in gebruik werd genomen, hebben de Dudzelenaars er alle baat bij dat het Cathemgoed zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.