Het einde is in zicht voor de jarenlang bestaande stadskanker D’Hanins de Moerkerke, gelegen tussen de Witteleertouwersstraat en de Coupure. Ik verleende de vergunning voor de herbestemming van de beschermde panden van D’Hanins de Moerkerke met inbegrip van een ondergrondse parking, een aangelegde gemeenschappelijke tuin en een nieuwbouwvolume.

De panden zijn beschermd als monument sinds 1982.

Het zogenaamde "Hôtel d'Hanins de Moerkerke is door zijn typologie van 18de-eeuws ‘hotel de maitre’ naar Frans voorbeeld, zijn grootschalig karakter en zijn rijke uitvoering uitzonderlijk voor Brugge. Gelijkaardige voorbeelden zijn het Landhuis van het Brugse Vrije op de Burg en Huis Claesman (stedelijk conservatorium) in de Sint-Jacobsstraat.

Hôtel d’Hanins de Moerkerke is een 18de-eeuwse herenwoonst, gebouwd omstreeks 1765-1775, bestaande uit een hoofdvleugel die parallel loopt met de Predikherenstraat en zich uitstrekt vanaf de Witte Leertouwersstraat tot aan de Coupure. Samen met de zijvleugel aan de kant van de Coupure en de twee zijvleugels aan de Witte Leertouwersstraat vormt het geheel een imposant complex. Hoewel het pand zich uitstrekt over de breedte van een volledig huizenblok is het grotendeels aan het oog onttrokken aangezien de hoofdvleugel verscholen ligt achter de gesloten huizenrij van de Predikherenstraat.

Dit hôtel de maître is een zeldzame getuige van prominente gevelarchitectuur en kan tot één van de belangrijkste realisaties van de 18de-eeuwse architectuur in Brugge gerekend worden.

In 1991 waren er nog plannen om het Hotel te restaureren en om te vormen tot woongelegenheden, maar sedertdien werden er weinig werken uitgevoerd. In de jaren 1990 trad het verval onvermijdelijk in. Reeds in 1994 was “de bouwfysische toestand van het geheel de jongste jaren dermate verslechterd dat de toekomst erg precair wordt”.

Na jarenlange leegstand en verloedering verkeert het 18de-eeuwse huis d'Hanins de Moerkerke in een dramatische bouwfysische toestand en is een ingrijpend restauratie noodzakelijk. Sinds de huidige eigenaar in het verhaal betrokken werd kwam het project in een stroomversnelling, ik ben dan ook zeer tevreden dat we nu een vergunning kunnen verlenen.

De bouwvergunning omvat:

De herbestemming van de panden tot meergezinswoning. Er komen 9 woongelegenheden (3 per niveau)

De restauratie: voor de beschermde delen is een restauratiedossier in opmaak. Hiervoor werd uitgebreid vooronderzoek gedaan door gespecialiseerde vakmensen. Uitgangspunt hierbij is maximaal behoud van de historische gelaagdheid en van alle historische elementen. Dit is vooral van toepassing voor de 18de-eeuwse hoofdvleugel. De vleugel aan de zijde van de Witteleertouwersstraat werd reeds herhaaldelijk verbouwd waardoor enkel de inkom- en traphal oorspronkelijk bewaard zijn gebleven. De gevelopstand links van de hoofdingang, die in het verleden werd verstoord door nieuwe openingen en gewijzigde niveaus zal worden hersteld in zijn oorspronkelijke toestand die gekend is van vroegere bouwaanvragen. De specifieke restauratieopties voor de waardevolle interieurelementen, het schrijnwerk en de gevelafwerking zullen worden bepaald in een afzonderlijke stedenbouwkundige aanvraag die nog in behandeling is. In dit dossier wordt dus voorlopig uitgegaan van integraal behoud.

- Gelet op de jarenlange leegstand en gebrekkig onderhoud zal hier een ingrijpende restauratie noodzakelijk zijn met oa. herstel en reconstructie van de balkenroosteringen en kapconstructie. In tweede instantie zullen een aantal storende ingrepen uit de 20ste eeuw ongedaan worden gemaakt zodat het 18de-eeuwse allure terug primeert, oa. verwijderen van weinig waardevolle trappen en tussenmuurtjes in de 18de-eeuwse salons. De gevelrestauratie zal bestaan uit herstel van de oorspronkelijke ordonnantie van de gevel met herstel van het pleisterwerk en ornamentiek in natuursteen en het vervangen van de kroonlijsten.

- De bouw van één bouwlaag ondergrondse parking met inrit via de Witteleertouwersstraat. Hier kan dan met een autolift een parking bereikt worden die dienstig zal zijn voor de bewoners van het project.

- Aan de overliggende zijde van het monument wordt een nieuwbouwvolume van twee bouwlagen met hellend dak voorzien. Hier worden 4 eengezinswoningen gebouwd en een op de hoek met de Coupure 4 appartementen.

- De tuin tussen de twee volumes, het nieuwbouwvolume en het monument, wordt ingericht als gemeenschappelijke groenzone voor de bewoners. Langs de waterzijde wordt de tuin afgesloten door middel van een hedendaags hek. Door het hek zullen de gevels van het monument zichtbaar zijn maar er zal toch voldoende privacy voor de bewoners zijn.

Ik ben heel tevreden dat er, na het jarenlange verval van dit prachtige en waardevolle stadspaleis, eindelijk een oplossing is voor de aanpak van deze stadskanker. Restauratie en nieuwbouw kunnen hier hand in hand gaan om zo te leiden tot een prachtig eindresultaat.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.