Er kan binnenkort gestart worden met de bouw van 48 sociale huurappartementen aan de Oude Kortrijkstraat (gekend als Den Tir) te Assebroek. Recent werd hier de stedenbouwkundige vergunning voor afgeleverd.

De vergunning kadert binnen een overeenkomst, gesloten door de Stad Brugge met de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en nv Cosimco. De sloop van de bestaande gebouwen en het bouwen van 48 sociale huurappartementen vormt een eerste fase van een woonontwikkeling op een projectgebied dat zich situeert tussen het voorplein en het buurtpark. Alle gebouwen van de voormalige schietstand worden gesloopt en er zullen 2 meergezinswoningen gebouwd worden: 1 gebouw zal een nieuwe pleinwand vormen aan het plein en 1 gebouw komt er haaks op aan de zuidkant van het perceel.

Een korte historische schets:

Het begon allemaal in 2009, toen de site langs de Oude Kortrijkstraat met de militaire schietstand leeg kwam te staan en te koop werd aangeboden. De Stad kreeg vanuit diverse hoeken vragen naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling.Als Stad zagen we in de verkoop een opportuniteit om uitvoering te geven aan ons woonbeleid. Er werd beslist om woonontwikkelingen te ondersteunen op de plaats van de huidige bebouwing, gecombineerd met een buurtpark.

Om een grotere regiefunctie te kunnen opnemen in de realisatie van deze bestemmingen, heeft de Stad in 2010 de terreinen aangekocht. Het buurtpark werd ingericht als een avonturenpark, is ondertussen geopend en een aangename plek geworden. Voor het woonproject was de weg langer en moest een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Het RUP werd goedgekeurd in 2015 en heeft de verdere krijtlijnen en spelregels uitgezet voor een concreet bouwproject op de plaats van de bestaande gebouwen.

Ondertussen zitten er projectpartners mee aan tafel om het RUP te realiseren. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting treedt op als ontwikkelaar en heeft met de Stad een overeenkomst gesloten voor een ontwikkeling in fases.
De eerste fase van het project is nu vergund en kan gerealiseerd worden. 

Het project omvat 48 wooneenheden (39 wooneenheden met 2 slaapkamers voor 3 gezinsleden en 9 wooneenheden met 1 slaapkamer voor 2 gezinsleden), 92 fietsenstalplaatsen (48 stalplaatsen bevinden zich gelijkvloers, 48 stalplaatsen bevinden zich in de ondergrondse parkeergarage) en 63 autostandplaatsen in de ondergrondse parkeergarage waarvan 5 voor mensen met een beperking. Alle appartementen beschikken over een mooi terras. De daken worden voorzien van zonneboilers. De ondergrondse garage verbindt beide bouwvolumes met elkaar.

In een tweede fase worden een 35-tal woongelegenheden gepland. Het zal hier gaan om een mix van eengezinswoningen met tuin en 2 meergezinswoningen. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor deze tweede fase is nog in voorbereiding, maar is ook voorzien voor dit jaar. Daarnaast zit ook nog de aanvraag voor de aanleg van het voorplein en het publiek domein in de pijplijn.

Met de herbestemming van ‘Den Tir’ zetten we verder in op verdichting via herbestemming van verlaten bedrijfspanden. Daarnaast scheppen we ook de mogelijkheden voor de realisatie van voldoende betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in een aangename en kwaliteitsvolle woonomgeving.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.