Brugge wil een stad zijn waar het aangenaam wonen, leven, werken en winkelen is. Leegstand heeft hierop een negatieve invloed. “Ik heb dan ook de laatste jaren opdracht gegeven om actief op zoek te gaan naar leegstaande panden,” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). 

Meer onderzoeken
Het bestuur heeft de laatste jaren stevig ingezet op de opsporing en aanpak van leegstaande panden. Door dit harde werk konden heel wat eigenaars aangezet worden om hun woning of gebouw terug in gebruik te (laten) nemen, en nam het aantal panden dat in het leegstandsregister is opgenomen vanzelfsprekend ook sterk toe. “Het is de aanpak die wijzigde, niet het aantal leegstaande woningen,” zegt Demon.
Om deze aanpak mogelijk te maken gingen stadsdiensten beter samenwerken, en was er speciale aandacht voor helder taalgebruik in de uitgaande brieven. 

De afgelopen jaren werden telkens meer dan 300 panden onderzocht bij een vermoeden van leegstand. Bij een dergelijk vermoeden vragen we de eigenaars het gebruik van het pand te verduidelijken. Soms worden er werken uitgevoerd, staat het pand te koop of is het net verkocht. Af en toe is men het gebouw gewoon anders gaan gebruiken. 

Redelijkheid

De Brugse leegstandsaanpak bestaat uit 4 stappen.

In de eerste plaats informeren we. Daarbij vertellen we waarom we het pand als leegstaand beschouwen, en op welke manieren dit kan opgelost worden. 

In de aanpak van de stad is ruimte voor redelijkheid. Wanneer een woning niet bewoond wordt omdat er werken uitgevoerd worden of gepland zijn krijgt men ruimte om de bouwvergunning aan te vragen en deze uit te voeren. Nieuwe eigenaars worden niet meteen belast, net als woningen waarvan de bewoner recent naar een zorginstelling verhuisde. We gaan voor eenvoud. Als de bewoner zich enkel nog moet inschrijven bij de dienst bevolking, of iemand z’n tweede verblijf vergat aan te geven, dan krijgt die daar tijd voor.

Actie

Wanneer een woning of gebouw niet binnen een redelijke termijn terug in gebruik genomen wordt gaan we over tot opname in het stedelijk leegstandsregister. Dit gebeurt ook wanneer de eigenaar niet reageert op de vraag om het gebruik van het pand te verduidelijken. Pas een jaar na de opname in het leegstandsregister kan een woning of gebouw voor het eerst belast worden. Indien een woning of handelszaak terug correct in gebruik genomen wordt kan het bestuur het pand schrappen uit het leegstandsregister. Wanneer dit binnen het eerste jaar na de opname gebeurt hoeft het niet tot een belasting te komen. Deze belasting moet eigenaars die niks doen of bijvoorbeeld heel erg traag verbouwen tot actie aanzetten. 

Resultaten

In zowat 20% van de onderzoeken kwam het tot een opname in het leegstandsregister. Bij een zelfde aantal leegstandsonderzoeken werd ging het bestuur over tot de registratie van een woning als 2de verblijf. In alle andere procedures werd de woning of handelsruimte binnen een redelijke termijn terug in gebruik genomen.


Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.