Tijdens een plenaire vraag aan de minister van volksgezondheid en aan de minister van binnenlandse zaken, vroeg ik om extra hulp voor onze zorgverleners. Deze zorgverleners verdienen ons onvoorwaardelijk respect. Onvermoeibaar zetten zij zich dag na dag in, in vaak bijzonder zware, slopende omstandigheden. Dit respect kunnen we in de eerste plaats betuigen door hun last niet nóg zwaarder te maken.

Daarom moeten de regels consequent nageleefd worden. Wie het nalaat zich aan deze regels te houden, moet beboet worden. Onze politiemensen moeten in veilige omstandigheden mensen kunnen aanspreken en beboeten die de regels overtreden. De tijd van waarschuwingen is voorbij! Daarom vroeg ik ook naar maatregelen om die regels te handhaven. 

Ik riep ook op tot duidelijkheid vanuit de politiek. Het maakt niet uit wie de maatrgelen neemt, maar ze moeten duidelijk zijn voor de mensen.

 
Ik vroeg om in het overlegcomité morgen ook te denken aan die duizenden jongeren. Voor hen duurt een maand een eeuwigheid. Velen kampen met psychisch leed en vereenzaming. Dat geldt trouwens ook voor volwassenen. We moeten opletten voor vereenzaming.
Ik stelde ook voor om de coronabarometer toch al publiek te maken. De barometer maakt ons doel in de strijd duidelijk en toont ook de ernst van de situatie. Dat kan bijdragen tot een consequente naleving van de regels. Het kan ons helpen om deze strijd samen eendrachtig te voeren!