Nieuws

Ik diende in het federaal parlement een wetsvoorstel in voor de invoering van een verplicht examen voor wie de Belgische…

Lees meer

Het aantal buurtinformatie netwerken (BIN’s) in Vlaanderen stagneert. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van…

Lees meer

Ik nam deel aan een gedachtewisseling met de minister van binnelandse zaken over de spoorwegpolitie. Ik stel vast dat het…

Lees meer

Binnenkort zal de minimumstraf op het aanzetten tot geweld tegen hulpverleners en stewards in voetbalstadions verdubbelen. Dat…

Lees meer

Tijdens de zomermaanden werd de stad Antwerpen verschillende keren opgeschrikt door explosies en beschietingen van gevels. De…

Lees meer

Ik diende een wetsvoorstel in om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen in te voeren. Dergelijk verbod zou…

Lees meer

Iedere persoon die op straat moet slapen, is er één te veel. Fedasil verkeert in crisis. Dat is geen probleem van de laatste…

Lees meer

Slechts 1 op 5 kandidaat-inspecteurs bij de politie beschikt over een diploma hoger onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die ik…

Lees meer

12 schietpartijen op enkele maanden tijd. Meestal gerelateerd aan drugscriminaliteit. De mensen in Molenbeek moeten met een bang…

Lees meer

Onze veiligheid en ons maatschappijmodel staan onder druk. Criminele organisaties dreigen vrij spel te krijgen, de onderwereld…

Lees meer

Er werden al ruim 10.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land geregistreerd. Ondertussen zoeken gewesten en lokale besturen…

Lees meer

Ik diende een wetsvoorstel in tot aanpassing van de voetbalwet om de minimumstraf op geweld tegen hulpverleners en stewards in…

Lees meer