“Zittingen zonder gedetineerden hadden vermeden kunnen worden.”

In de gevangenis van Ieper is recent een coronabesmetting vastgesteld bij één van de gedetineerden. Meteen werden de nodige richtlijnen gevolgd, onder meer alle gevangenentransport van en naar de gevangenis werden stopgezet. Dat had tot gevolg dat enkele zaken zonder de aanwezigheid van de beklaagde behandeld werden: “Ons wetsvoorstel om videoconferenties mogelijk te maken had hier een oplossing kunnen bieden”, zegt federaal parlementslid Bercy Slegers (CD&V).

Woensdag werden twee zaken in de rechtbanken van Ieper en Kortrijk behandeld zonder aanwezigheid van de beklaagden. “Om dergelijke situaties te vermijden diende ik een wetsvoorstel in om bij de behandeling van een rechtszaak de gedetineerde via videoconferentie te kunnen laten deelnemen aan de zitting, aldus Kamerlid Slegers.   

In het voorstel was voorzien dat de gedetineerde in het kader van zijn proces zou kunnen deelnemen aan de zitting vanuit de gevangenis zelf.  “In de ons omringende buurlanden heeft men dit op korte termijn mogelijk gemaakt. Ook tijdens de COVID-crisis kon dit door een tijdelijke regeling van Minister Geens. In België moet worden vastgesteld dat het ontbreken van een wettelijk kader inzake de videoconferentie in strafzaken, het moeilijk maakt om dergelijke mogelijkheden te benutten.”

“Op technisch vlak is in de gevangenissen al veel vooruitgang geboekt.  Er zijn tijdens de COVID-periode meer dan 20.000 video-calls gebeurd door gevangenen met hun familie.  Reken daarbij dat Justitie tijdens deze periode op korte termijn ook een grote sprong voorwaarts gemaakt heeft inzake de digitalisering.”

In de Commissie Justitie stuitte dit voorstel echter op heel wat verzet vanuit de andere partijen. Men vond dat hierover een breder debat nodig is in de Kamer.  Men wil onder meer vermijden dat gedetineerden hiertoe verplicht zouden worden en daarnaast zag men hier een verdoken besparingsmaatregel in.

Bercy Slegers: “Maar als de zittingen nu doorgaan zonder dat de gedetineerde erbij kan zijn, dan is de gedetineerde hier nog minder mee gebaat.  Ik vind het jammer dat ons voorstel niet gevolgd is door de collega’s en we hier hebben moeten inbinden.  Ik bekijk in ieder geval om dit opnieuw in te dienen.” 

“We moeten toch mee-evolueren met onze tijd in 2020 én zeker nu de coronacrisis een ware digitaliseringsgolf met zich meebracht.”