Beslissing rond zeeboerderij in Nieuwpoort, ten laatste tegen 9 december.

In april diende de firma Codevco V BV, onderdeel van de Colruyt Group, een aanvraag in voor een zeeboerderij aan de kust van Nieuwpoort. Dit lokte meteen lokaal heel wat reacties uit.  Ook over de ecologische gevolgen van de installatie van een zeeboerderij zijn heel wat vragen. “De vele reacties tonen aan dat er hier niet over een nacht ijs kan gegaan worden.  Het is van groot belang alle kanten van het dossier goed te bekijken om te komen tot een goed overwogen beslissing. Er moet wat mij betreft rekening gehouden worden met het lokale draagvlak vanuit Nieuwpoort zelf.”, zegt federaal parlementslid Bercy Slegers (CD&V).

Een zeeboerderij bestaat uit kunstmatig in de zee aangelegde akkers. In dit geval wil Codevco er mosselen, oesters en zeewier produceren. Colruyt koos hiervoor een zone van 4,5 km2 voor de kust van Nieuwpoort. Deze zone wordt in het Maritiem Ruimtelijk Plan erkend als een zone voor commerciële en industriële activiteiten. Op langere termijn zou de zeeboerderij goed zijn voor zo’n 2400 ton mosselen, 82 ton oesters en 110 ton zeewier.

Op de sociale media uitten lokale vissers hun ongenoegen omdat het gaat om een zeer visrijk gebied. Ook enkele ecologische bewegingen zoals Climaxi hadden bezwaar, onder meer omdat de gevolgen van dit project voor het milieu nog niet ingeschat kunnen worden. Daarnaast formuleerde ook de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij een negatief advies over het project.

Lokaal is het draagvlak dus niet zo groot : "Zowel de visserij, de jachthaven als de natuur zouden schade lijden bij dit project volgens de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij", weet Maarten Claeys (partijvoorzitter CD&V Nieuwpoort)"Verder vroeg ik Colruyt ook meerdere malen om een plan met de economische meerwaarde voor Nieuwpoort. Helaas heb ik nooit een plan gekregen. Blijkbaar weet Colruyt dan ook dat er dus geen meerwaarde is voor onze stad. Einde verhaal dan wat mij betreft."

Federaal parlementslid Bercy Slegers (CD&V) volgt het dossier op en vroeg een stand van zaken aan  bevoegd minister voor Noordzee, Phillipe De Backer (Open Vld).

“In het antwoord kreeg ik volgende informatie: tijdens de fase van publieke raadpleging werden 12 reacties ontvangen. Deze waren niet allemaal negatief van aard. Alle elementen uit het dossier worden nu samen met deze reacties en adviezen behandeld door de bevoegde diensten. Omdat de zone in kwestie ook gelegen is in beschermd, zogenaamd Natura2000-gebied, zal ook hierover een beoordeling gemaakt worden. Uiteindelijk zal minister De Backer een beslissing nemen over het al dan niet toekennen van een vergunning. Ten laatste tegen 9 december 2020 zal geweten zijn of er een milieuvergunning toegekend zal worden.”