Wet "diverse bepalingen" justitie

Op 16 juli werden een reeks "diverse bepalingen" met betrekking tot justitie goedgekeurd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste hervormingen:

  • Verplichte basisvorming over seksueel en intrafamiliaal geweld voor alle magistraten in ons land.   Dit was een aanbeveling naar de politiek toe nav de zaak van Julie Van Espen. Via webinars moet het mogelijk zijn voor de rechters om dit in 2 jaar te hebben doorlopen.
  • een verkorte digitale procedure is mogelijk bij de laatste stap van de betekening door de gerechtsdeurwaarder. Als de te betekenen persoon geen adres heeft en onvindbaar is zal de gerechtsdeurwaarder de betekening op een digitale wijze kunnen doen via een centraal register. 
  • Een betere monitoring van de hangend en slapende zaken op de algemene rol van de hoven en rechtbanken. Om de 18 maanden worden met goedkeuring van de betrokkenen de slapende zaken van de rol verwijderd en op een slapende lijst geplaatst tot de zaak geactiveerd wordt. 
  • verfijningen en bijsturingen in de wetgeving van de burgerlijke stand die het werk van de ambtenaren van burgerlijke stand faciliteert.
  • antwoorden geboden aan diverse uitspraken van het grondwettelijk hof in diverse materies.
  • meer flexibiliteit op het vlak van de zittingsplaats van het hof van assisen. Door Corona moeten we in bepaalde zaken op zoek naar een aangepaste rechtszaal die Corona-Proof is. Een uitzondering wordt gemaakt op de wettelijke regel dat dit in de hoofdplaats moet gebeuren.
  • Tot slot worden de inwerkingtredingen van een aantal wetten uitgesteld, omdat de uitrol ervan vertraging heeft opgelopen mede gelet op de coronacrisis.

Hieronder vindt u mijn tussenkomst in de Kamer over de verplichte basisvorming over seksueel en intrafamiliaal geweld voor magistraten: