Aanbesteding werken gevangenis Ieper gepland voor najaar, in 2021 starten de werken

De openbare aanbesteding voor de werken aan de gevangenis van Ieper staat gepland voor het najaar van 2020. Het is de bedoeling om de werken dan effectief te kunnen starten in 2021. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een vraag van zijn partijgenote en federaal parlementslid Bercy Slegers.

“In het masterplan werd een uitbreiding van de gevangenis van Ieper met 56 plaatsen goedgekeurd en ook alle bestaande cellen zouden gerenoveerd worden. De werken zouden starten in 2021”, zegt Bercy Slegers. De minister bevestigt dat, de openbare aanbesteding staat gepland voor dit najaar, waarna het de bedoeling is dat de werken volgend jaar kunnen starten. De werken zullen 2 jaar duren en de kostprijs van de werken zijn geschat op 10,5 miljoen euro. Gedetineerden krijgen in Ieper dus eindelijk een betere huisvesting”, zegt Slegers.

Daarnaast vroeg Slegers of er al geweten is naar welke gevangenissen de gedetineerden en het personeel herplaatst zullen worden. Over het personeel heeft in juni reeds een vergadering plaatsgevonden: “Een eerste stap zal zijn dat het personeel tewerkgesteld kan worden in de andere Oost- en West-Vlaamse gevangenissen. Een kleine ploeg zal wel ter plaatse blijven. De personeelsleden worden hierin geconsulteerd en er zal worden getracht maximaal rekening te houden met hun voorkeuren.”

Ook de gedetineerden zullen verspreid worden over andere gevangenissen. Deze oefening zal begin 2021 gebeuren. Voor de beklaagden zal er wel overleg met de gerechtelijke overheden moeten worden gepleegd: Het is belangrijk dat de verplaatsingen van en naar het werk voor personeelsleden, alsook voor de familie van gedetineerden zo beperkt mogelijk is, anders zou 2 jaar wel een zware periode kunnen worden”, aldus Bercy Slegers