Kamer verplicht vorming seksueel geweld voor magistraten

Rechters en procureurs zullen voortaan een vorming over seksueel en intrafamiliaal geweld moeten volgen. Dat heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers zopas beslist. Deze bepaling maakt deel uit van een goedgekeurd pakket met diverse maatregelen inzake justitie.

Minister van Justitie Koen Geens heeft in mei 2019 een plan opgesteld met de bevoegde collega’s met concrete acties om seksueel geweld beter aan te pakken. De opleiding voor de magistraten is daar één van. Ook de Hoge Raad van Justitie heeft een rapport met aanbevelingen opgesteld naar aanleiding van de zaak Van Espen. Zij ijverden voor een verplichte vorming rond seksueel en intrafamiliaal geweld voor magistraten.

De bepaling maakt een onderscheid tussen een basisopleiding en een grondige opleiding die de magistraten zullen moeten volgen bij het IGO (Instituut voor opleiding). Een overgangsmaatregel voorziet dat zij hier respectievelijk twee of vier jaar tijd voor krijgen. De verplichting geldt voor zowel zittende (rechters) als staande magistraten (procureurs). Volgens het IGO kan deze opleiding efficiënt verlopen via webinars. 

 “De problematiek van seksueel geweld of geweld in familiale context leeft vandaag zeer sterk in de samenleving. Vele magistraten worden hier direct of indirect mee geconfronteerd in de uitoefening van hun ambt. Het gaat immers om een breed probleem waar heus niet alleen strafrechters mee te maken hebben. Deze vorming moet zorgen voor verhoogd bewustzijn. Het kan rechters en procureurs helpen om nog beter dit complexe probleem te herkennen, te detecteren en risico’s in te schatten. Hopelijk kunnen we zo vaker drama’s voorkomen in de toekomst,” aldus Bercy Slegers (CD&V), indiener van het voorstel.